หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

27/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนงานและควบคุมการก่อสร้างในโครงการในเป็นไปตามกำหนดระยะเวลา

2. ปรับแผนงาน และควบคุมแผนงานก่อสร้างให้สอดคล้องกับแผนงาน

3. ขออนุญาตเพื่อให้ได้มาซึ่งใบอนุญาตทุกประเภทซึ่งใช้ในการดำเนินธุรกิจรับเหมาก่อสร้าง

4. ควบคุมดูแลงานและเซ็นควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานวิชาชีพ

5. ประสานงานกับผู้ออกแบบเพื่อเคลียร์แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง ,ตรวจความถูกต้องและความเหมาะสมของแบบที่ใช้ในการก่อสร้าง

6. จัดหาและร่วมคัดเลือกผู้รับเหมาที่เข้าร่วมประมูลงานก่อสร้าง

7. ควบคุมและดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ

8. เข้าร่วมประชุม และจัดทำรายงานความคืบหน้าเสนอต่อที่ประชุมผู้บริหารโครงการตามวัน และเวลาที่บริษัทฯ กำหนด


คุณสมบัติ

- เพศชาย วุฒิปริญญาตรี ทางด้านวิศวกรรมโยธา มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรม (กว.) อายุไม่เกิน 48 ปี

- มีประสบการณ์ในการบริหารโครงการในสายงานรับเหมาก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป

- มีประสบการณ์ในการบริหาร และควบคุมงานก่อสร้าง อาคาร สถานที่ คอนโด ที่มีมูลค่างานไม่ต่ำกว่า 300 ล้านขึ้นไป

- มีความเป็นผู้นำบริหารทีมงานและผู้รับเหมาได้เป็นอย่างดี

- มีประสบการณ์ในการประสานงานกับหน่วยงานราชการจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

- มีใบประกอบวิชาชีพจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 15 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • สวัสดิการเงินช่วยเหลือต่างๆ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
    บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) เริ่มดำเนินการธุรกิจในปี พ.ศ. 2553 โดยการรวมตัวของกลุ่มวิศวกร ที่มีความรู้ความชำนาญในแขนงต่างๆ ซึ่งมีแนวทางการดำเนินงานที่สอดคล้องกัน
    ตลอดระยะเวลาในการดำเนินธุรกิจ จวบจนปัจจุบันก้าวเข้าสู่ปีที่ 10 อย่างมั่นคง กับทุนจดทะเบียน 300 ล้านบาท มูลค่าโครงการรวมกว่า 1,500 ล้านบาทต่อปี ทางบริษัทยังคงมุ่งมั่นพัฒนาศักยภาพในทุกๆระบบขององค์กร ควบคู่ไปกับการสร้างพันธมิตรด้วยการดำเนินธุรกิจที่เป็นธรรม เพื่อสร้างสรรค์งานที่มีคุณภาพ และตอบสนองความต้องการแก่ลูกค้าให้ดีในทุกๆด้าน
        ถึงเวลาแล้วที่เราจะก้าวต่อไปในเส้นทางเดิมที่เราคุ้นเคยและเชี่ยวชาญ บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน) ด้วยความมุ่งมั่นและคาดหวังอย่างแรงกล้าที่จะนำพาบริษัทฯ ให้ก้าวขึ้นมาอยู่ระดับแถวหน้าของ วงการก่อสร้างไทย 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจามจุรี , คุณอรวรรณ
ที่อยู่ : 50/1203 Moo 9 T.Bangpood A.Pakkred, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2981-7992-4
โทรสาร : 0-2981-7995
โฮมเพจ : https://www.well-graded.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เวล เกรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)