หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

17/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ

Project Manager
บริษัท พีเอ็มซี อินเตอร์คอร์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางแผนและปรับปรุงแผนโครงการ ตลอดจนติดตาม ควบคุมการบริหารงานโครงการให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้
2. ประสานงานกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง
3. กำกับและติดตามการทำงานของทีม
4. สนับสนุนและจัดหาสิ่งที่จำเป็นในโครงการ
5. แก้ไขปัญหาข้อขัดแย้งต่างๆ

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี / โท สาขาวิศวกรรมโยธา สาขาบริหารงานก่อสร้าง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ด้านการบริหารและควบคุมงานก่อสร้าง อย่างน้อย 10 ปี
4. มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุมจะได้รับการพิจาณาเป็นพิเศษ
5. มีความเป็นผู้นำ และสามารถทำงานเป็นทีม
6. มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะในการนำเสนอ
7. หากมีประสบการณ์ทางด้าน BIM Management จะพิจารณาเป็นพิเศษ
8. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office, AutoCAD, Microsoft Project ได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 8 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโยธาและการบริหารงานก่อสร้าง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : สถาปัตยกรรม
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์และสถาปัตยกรรมศาสตร์
สาขา : การจัดการงานก่อสร้าง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พีเอ็มซี อินเตอร์คอร์ จำกัด ดำเนินธุรกิจด้านการบริหารโครงการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ (Real Estate Project Management) และการบริหารและควบคุมงานก่อสร้างก่อสร้าง (Construction Supervision and Management) อาทิ โครงการอาคารชุดพักอาศัย-ทางสูง (Condominium/Services Apartment) โครงการบ้านพักอาศัย-ทางราบ (Detached House) อาคารสำนักงาน (Office Building) ห้างสรรพสินค้า (Shopping Mall) กลุ่มอาคารร้านค้าชุมชน (Community Mall) โรงงานและอาคารคลังสินค้า (Factory and Warehouse) รวมถึงงานสาธารณูปโภค-สาธารณูปการ (Infrastructure and Facilities Work) เป็นต้น 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจตุภร
ที่อยู่ : 10/2 ซอยพหลโยธิน 5 ถนนพหลโยธิน พญาไท พญาไท กทม. 10400
โทรศัพท์ : 0-2279-5656, 06-2296-4556
โทรสาร : 0-2270-1156
โฮมเพจ : http://www.pmcintercore.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีเอ็มซี อินเตอร์คอร์ จำกัด