หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโครงการ (อเวนิว สุวรรณภูมิ ซอยพัฒนาชนบท 3)

Project Manager
ด่วนมาก!
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- บริหารงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด วางแผนและติดตามงานก่อสร้าง
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม
- บริหารจัดการความปลอดภัยในโครงการ
- ควบคุมค่าใช้จ่ายในโครงการ
- ส่งมอบบ้าน ดูแลหลังการขาย
- กำกับดูแลบุคลากรในโครงการ ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
คุณสมบัติ
- เพศชายอายุ 35 - 45 ปี
- วุฒิปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา,ก่อสร้าง
- มีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งผู้จัดการโครงการ อย่างน้อย 8-10 ปีขึ้นไป
- มีความรับผิดชอบสูง,มีความเป็นผู้นำ ,มีทัศนคติที่ดีต่องาน , รักการเรียนรู้ รอบคอบ ตรงต่อเวลา,ซื่อสัตย์,ขยัน,อดทน
- มีความเข้าใจในงาน และสามารถประสานงาน กับหน่วยงานต่าง ๆ ได้ดี
- มีบุคคลิกภาพ และมนุษย์สัมพันธ์ดี
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม MS Office , Auto CAD  และโปรแกรมติดตามงานก่อสร้างได้เป็นอย่างดี
- มีใบอนุญาตประกอบอาชีพวิศวกรรม
- สามารถขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่
 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ก่อสร้าง
สวัสดิการ
- ประกันสังคม 
- ประกันภัยและประกันสุขภาพกลุ่ม
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 
- ตรวจสุขภาพประจำปี 
- เงินช่วยเหลือ กรณีต่าง ๆ
- สวัสดิการด้านวงเงินและดอกเบี้ยเงินกู้เพื่อที่อยู่อาศัย
- ค่าที่พัก กรณีปฏิบัติงานหรือธุรกิจของบริษัทฯนอกเขตปฏิบัติงานปกติ
- โบนัสประจำปี
- วันหยุดพักผ่อนประจำปี และวันหยุดตามประเพณี
- เครื่องแบบพนักงาน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน) ผู้ดำเนินการธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ประสบการณ์มากกว่า 50 ปี ด้วยปณิธานของบริษัทฯที่ว่า “สร้างจากความเข้าใจชีวิต" ปัจจุบันบริษัทมีโครงการมากกว่า 10โครงการ และศูนย์การค้าฯ 3 แห่ง ต้องการผู้ร่วมงานที่มีความมุ่งมั่นและพร้อมเติบโตไปกับบริษัทเพื่อรองรับการขยายโครงการใหม่ ในเขตกรุงเทพมหานครและปริมณฑล 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณศิญานนท์ (เนะ)
ที่อยู่ : 86 Sammakorn Place, Ramkhamhaeng Road, Sapan Sung, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 089-779-2945
โทรสาร : 0-2106-8399
โฮมเพจ : http://www.sammakorn.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท สัมมากร จำกัด (มหาชน)