หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการโรงงาน

บริษัท โอลีน จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-บริหารจัดการวางแผนงาน ควบคุมการผลิต และตรวจสอบวัตถุดิบ

-วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ในกระบวนการผลิต

-ดำเนินการผลิตสินค้าได้ตามแผนงาน ทันตามเวลาที่กำหนด

-ควบคุมต้นทุนการผลิต ค่าใช้จ่ายและการสูญเสียของกระบวนการผลิต

-บริหารการใช้งานและการซ่อมบำรุงเครื่องจักร

-บริหารงานระบบ ตามมาตรฐาน และคุณภาพต่างๆของบริษัท

-บริหารการจัดการโรงงานให้เกิดความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพสูงสุด

-บริหารคนและรับผิดชอบการปฏิบัติงานภายในโรงงานทั้งหมด

-ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

-จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป

(สาขาวิศวกรรมเครื่องกล ,วิศวกรรมไฟฟ้า ,วิศวกรรมอุตสาหการ ,Food Science ,สาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง)

-มีความเป็นผู้นำ ความรับผิดชอบ ความซื่อสัตย์ และมีทัศนคติที่ดีต่อองค์กรภายในและบริษัท

-มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดี และสามารถสื่อสารกับพนักงานทุกระดับได้

-ลดต้นทุนและปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการทำงานเของเครื่องจักร

-เคยผ่านงานในระดับผู้จัดการและหัวหน้างาน งานระบบบริหารคุณภาพ การบำรุงดูแลรักษาเครื่องจักรในเชิงรุก

-มีประสบการณ์ด้านโรงงานสกัดน้ำมันปาล์มจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


***ปฎิบัติงานที่โรงงานเอ แอล ปาล์ม

ต.ทุ่งตะไคร อ.ทุ่งตะโก จ.ชุมพร

ติดต่อโทร 0 7751 0777-8

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เครื่องกล
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้ากำลัง
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ไฟฟ้า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างกลโรงงาน
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : ช่างซ่อมบำรุง
คณะ : เกษตรกรรม
สาขา : อุตสาหกรรมเกษตร
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท
OLEEN's story was started since 1982 with 100 % Thai's investment 700 Million Baht. Thru its management's high experiences and visions, the latest and largest palm oil factory was built on the complete location 34 Rai at Samutsakorn province. For 8 years later , with the high growth of palm oil demanding, the management team decided to established it to be the registered company named OLEEN Co.,Ltd. on May, 1st 1995.

Nowadays, OLEEN is The largest and modernest edible palm oil producer in Thailand with 100% Thai Investment of 850 Millions Baht. Our factory situated on 64 Rai in Samut Sakorn Province. OLEEN’s Produce Force is 1,300 Metric Ton per day.
 
ที่อยู่ : 33/21-23 ซอย สุขุมวิท 11 (ซอยไชยยศ) ถนน สุขุมวิท แขวง คลองเตยเหนือ เขต วัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 0-2255-2980,0-2651-2266
โทรสาร : 0-2252-0830
โฮมเพจ : http://www.oleen.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท โอลีน จำกัด