หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

29/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการ วิศวกรบริหารการก่อสร้าง/วิศวกรวางแผนงาน

Scheduling Engineer Manager
ด่วนมาก!
บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและกำหนดระยะเวลาการก่อสร้างตามความจำเป็น สำหรับการควบคุมตารางงานการก่อสร้างให้กับ วิศวกรหน้างานหรือผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้เกิดการประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการให้ดียิ่งขึ้น
 • ประเมินการวางแผนและการจัดตารางการก่อสร้าง เพื่อเตรียมงานและกำหนดเวลาให้วิศวกรและหัวหน้างานก่อสร้าง นำไปประเมินและปรับปรุงประสิทธิภาพของการดำเนินโครงการ
 • วางแผนการก่อสร้าง เพื่อกำหนดแผนการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างในภาพรวม อีกทั้งติดตาม และวิเคราะห์หาสาเหตุกรณีที่การปฏิบัติจริง ไม่เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้
 • จัดทำหน้าที่วางแผนและกำหนดเวลาอย่างมืออาชีพตามมาตรฐานของบริษัท
 • ควบคุมดูแลการประเมินคะแนนคุณภาพของโครงการที่รับผิดชอบและจัดส่งรายงานให้แก่ผู้บริหารทราบ
 • จัดแผนงานโครงการก่อสร้างสำหรับโครงการขนาดใหญ่ เช่น รถไฟฟ้าใต้ดิน รถไฟ สะพาน และรายงานความคืบหน้าแผนการจัดการให้แก่ผู้บริหารทราบ
 • ประสานงานกับผู้ว่าจ้าง (หน่วยงานราชการ) เพื่อจัดทำรายงานประจำเดือนและประจำปี ตามที่ระบุไว้ในข้อกำหนดการใช้งานและตามที่จำเป็น
คุณสมบัติ
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิศวกรรมศาสตร์(วศ.บ) โยธา, สาขาการจัดการงานก่อสร้าง,  หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีประสบการณ์ ด้านโยธาหรือวางแผนงานก่อสร้าง 10 ปีขึ้นไป ที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้างโครงสร้างพื้นฐาน เช่น งานสะพาน งานโครงสร้างทางยกระดับ รถไฟฟ้า รถไฟ ทางด่วน และอื่นๆ
 • มีใบประกอบวิชาชีพระดับ 2 (สย.) จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการใช้ซอฟต์แวร์การจัดการเช่น MS Project, Primavera P6 เป็นต้น 
 • มีความละเอียดรอบคอบ รับผิดชอบต่องานและสามารถทำงานด้วยตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 • มีความคิดสร้างสรรค์ กระตือรือร้นในการเรียนรู้ และบริหารจัดการงานได้ดี
 • สามารถทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร์ 6 วัน/สัปดาห์ได้
 • ถ้ามีประสบการณ์ในการประมูลงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • มีความสามารถในการสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โยธา
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมโครงสร้างพื้นฐานและการบริหาร
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : โครงสร้างพื้นฐานทางวิศวกรรมโยธา
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

UNIQUE ENGINEERING AND CONSTRUCTION PUBLIC COMPANY LIMITED      

           Unique Engineering and Construction Public Company Limited is one of the leading companies in the construction industry of Thailand and is well known and recognized for its top-quality performance. Founded in 1994 with the registered capital of 50,000,000 baht, the Company has carried on its operations and placed emphasis on medium-to-large public utility construction which requires expertise in the management of projects and the selection of advanced technologies that are suitable for each construction type, such as steel bridge, reinforced concrete bridge, tunnel beneath the intersection, concrete-surfaced or asphaltic concrete road, public utility works, structural work, building work, dam and retaining wall, etc.

       UNIQUE’s solid experience in carrying out several large-scale public projects, including the Red Line Project (Bang Sue – Taling Chan Section), Mass Rapid Transit (Blue Line), Chalong Rat Expressway (Ram Inthra – Outer Right Road, new Phra Nang Klao Bridge, State Railway of Thailand for the Construction of Mass Transit System Project in Bangkok (Red Line) (I) Contract 1: Civil Works for Bang Sue Grand Station and Depots. UNIQUE is confident in skillful and high experienced personnel and advanced technology in construction industry to undoubtedly and consistently construct and complete the Project within time.

        UNIQUE has registered capital Baht 1,081,508,574 (common shares: 1,081,508,574 shares and paid-up capital Baht 779,539,289). 

ชื่อผู้ติดต่อ : คุณจิตศุภางค์ จุฑาวิทยา (แก้ว) 081-827-3178
ที่อยู่ : 200 Jasmine lnternational Tower 18th Floor, Moo 4, Changwattana Rd., T.Pakkret, A.Pakkret, Nonthaburi 11120
โทรศัพท์ : 0-2582-1888
โทรสาร : 0-2582-1888-533
โฮมเพจ : http://www.unique.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)