หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่การตลาด

บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)
ประกันภัย
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

หน้าที่ความรับผิดชอบ :

ศึกษา รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดของบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามเป้าหมายที่กำหนดด้วยการติดตามงานใหม่ และงานต่ออายุ ประสานงาน ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาให้แก่ตัวแทน/นายหน้า และส่วนงานต่างๆ ภายในบริษัท รวมถึงการติดตามค่าเบี้ยประกัน


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ (Requirements):
• เพศชาย/หญิง วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ขึ้นไป
• มีบุคลิกภาพดี, มีใจรักงานบริการ และสามารถขยายงานและเพิ่มยอดขายให้กับบริษัทฯ ได้
• มีประสบการณ์ด้านการตลาดประกันภัยอย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป สำหรับระดับผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่การตลาด ประสบการณ์  ด้านการตลาดประกันภัย อย่างน้อย 2 ปี
• มีประสบการณ์ ด้านการตลาดออนไลน์ 3 ปีขึ้นไป
• ใช้คอมพิวเตอร์ได้คล่อง และมีรถยนต์ใช้ในการปฏิบัติงานพร้อมใบขับขี่
• สามารถเดินทางออกปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ (กรณีเป็นเพศชาย)

ผู้สนใจกรุณาสอบถามข้อมูลได้ที่ฝ่ายบุคคล หรือแนะนำมาสมัครที่สำนักงานใหญ่
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000
ประสบการณ์ : 4 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันชีวิต
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • พักร้อนประจำปี
 • ลาบวช
 • สิทธิการเบิกค่าทันตกรรม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) ได้เริ่มก่อตั้งมาตั้งแต่เมื่อวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2472 กว่า 84 ปี แห่งความมั่นคงของบริษัทฯเป็นสิ่งยืนยันได้ถึงการยอมรับจากประชาชนมาเป็นระยะเวลายาวนานและจากการพัฒนาคุณภาพการให้บริการมาโดยตลอดส่งผลให้บริษัทฯ ได้รับรางวัลจากสถาบันต่าง ๆ มากมาย อาทิ รางวัลบริษัทดีเด่นแห่งปี 2533 และ 2538 รางวัลสถานประกอบการดีเด่นแห่งปี 2533 บริษัทฯ จึงมีความต้องการรับสมัครบุคลากรผู้ที่มีความกระตือรือร้นและมุ่งมั่นในการทำงาน ในตำแหน่งดังต่อไปนี้
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : อาคารบางกอกสหประกันภัย ชั้น 8 เลขที่ 175-177 ถ.สุริยวงศ์ แขวงสุรวงศ์ เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10500
โทรศัพท์ : 0-2233-6920, 0-2238-4111 ต่อ 223
โทรสาร : 0-2237-1856 # 201
โฮมเพจ : http://www.bui.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน)