หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการ/เจ้าหน้าที่เทรดมาร์เกตติ้ง

Trade Marketing Manager/Officer
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • รวบรวมข้อมูลการขายและการตลาดและวิเคราะห์เพื่อทำแผนกลยุทธ์ส่งเสริมการขายในช่องทางต่างๆ
 • วิเคราะห์และจัดทำโครงสร้างราคาและสินค้าที่เหมาะสมให้กับแต่ละกลุ่มลูกค้าได้ 
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อความพร้อมของสินค้าและเพิ่มยอดขายในทุกช่องทาง (TT และ MT)
 • จัดทำ P&L ควบคุม ประเมินผล ให้ได้ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้
 • Review ร่วมกับฝ่ายขาย และการพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ร่วมกับฝ่ายการตลาด
 • งาน Project เพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาด
 • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • ปริญญาตรีขึ้นไปสาขาการตลาด บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง อายุ 22 - 27 ปี (เจ้าหน้าที่) และ อายุ 28 - 35 ปี (ผู้จัดการ)
 • ประสบการณ์ด้านการตลาด/เทรดมาร์เกตติ้งในธุรกิจสินค้าอุปโภคบริโภคในช่องทางโมเดิร์นเทรดไม่น้อยกว่า 1 ปี (เจ้าหน้าที่) และไม่น้อยกว่า 5 ปี (ผู้จัดการ)
 • สามารถใช้งาน Microsoft Excel และ Power Point ได้เป็นอย่างดี โดยเฉพาะ Vlookup, Pivot table และสูตรต่างๆ ที่เกี่ยวกับการขายได้เป็นอย่างดี
 • สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
 • สามารถคิด วิเคราะห์ข้อมูลด้านการขายและการตลาดได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 1 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ (C.P. Group) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002  ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000

บริษัทฯ มีความประสงค์จะรับผู้ร่วมงานที่มีความรู้ ความสามารถ  มีความกระตือรือล้น ต้องการความก้าวหน้าและความมั่นคงในการทำงาน เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จและก้าวเดินไปข้างหน้าอย่างมั่นคงร่วมกับเรา

 

ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Number of Employee :
-
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นบริษัทในเครือเจริญโภคภัณฑ์ ( C.P. Group ) ซึ่งมีประสบการณ์ในการผลิตอาหารสัตว์เลี้ยงมากกว่า 10 ปี มีการจำหน่ายสินค้าทั้งในประเทศและส่งออกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก เป็นที่มั่นใจได้ว่าบริษัทได้ดำเนินการตามกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพอย่างเคร่งครัด เพื่อยืนยันถึงคุณภาพที่ดีเลิศและผลิตภัณฑ์ชั้นยอดมาสู่ผู้บริโภค นอกจากนี้เรายังเป็นบริษัทแรกในวงการอุตสาหกรรมอาหารสัตว์เลี้ยงของประเทศไทย ที่ผ่านการรับรองมาตรฐาน ISO 9002 ซึ่งผ่านการทดสอบตามขั้นตอนที่กำหนดโดยสมาคมควบคุมอาหารสัตว์อเมริกา (AAFCO) ปัจจุบันมีระบบบริหารคุณภาพ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP และ ISO 9001:2000
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด เป็นผู้นำในธุรกิจอาหารสัตว์เลี้ยง ประกอบธุรกิจการผลิต และจัดจำหน่ายอาหารสัตว์เลี้ยงทั้งในประเทศไทย และอีกกว่า 20 ประเทศทั่วโลก โดยมีตราสินค้าที่เป็นที่ยอมรับเช่น สมาร์ทฮาร์ท มีโอ ออพติมั่ม และแม๊กซ์วิน เป็นต้น เรามุ่งมั่นในการยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
พันธกิจของบริษัท
Company statement
บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด ได้จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคน และสัตว์เลี้ยง ด้วยการดูแลเอาใจใส่ และคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง จึงมั่นใจได้ว่าสินค้า และบริการของทางบริษัทฯ จะมีส่วนช่วยในการสร้างความสัมพันธ์อันดี ระหว่างคุณและสัตว์เลี้ยง
นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล 

ติดต่อ: โทร 02-6709662 และ โทรสาร 02-6709697 
อีเมลล์: phatcharee.tim@perfectcompanion.com
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Perfect Companion Group Co.,Ltd.
Address :
1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
Telephone :
0-2670-9662
Fax :
0-2670-9697
Contact Person :
HR Department
ชื่อผู้ติดต่อ : HR Department
ที่อยู่ : 1 Empire Tower, Floor 14 (Park Wing), South Sathorn Road, Yannawa, Sathorn, Bangkok 10120
โทรศัพท์ : 0-2091-9662
โทรสาร : 0-2091-9697
โฮมเพจ : http://www.perfectcompanion.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด