หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/06/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการQA/QC

Quality Control Supervisor
Krungsiam Beverage Co.,Ltd
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผน ควบคุม และติดตามงาน/ให้คำปรึกษา และแก้ไขการปฏิบัติงานต่าง ๆ ในฝ่ายให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. ให้คำปรึกษาและแก้ไขการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา
3. กำหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบ ควบคุม/ทวนสอบคุณภาพของสินค้า วัตถุดิบที่ใช้ในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด
4. ควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบ และควบคุม/ทวนสอบคุณภาพของสินค้าทั้งด้านเคมี/กายภาพ และเชื้อจุลินทรีย์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
5. ควบคุมดูแลรวมทั้งกำหนดแนวทางวิธีการตรวจสอบ และควบคุม/ทวนสอบคุณภาพน้ำใช้ในกระบวนการผลิต น้ำเสีย ให้เป็นไปตามข้อกำหนด
6. ควบคุมการจัดทำเอกสารบันทึกคุณภาพขึ้นมาใช้งาน (GMP, HACCP และ HALAL)

คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 28 - 40 ปี
- ระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ทางด้านอุตสาหกรรมอาหาร เครื่องดื่ม อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป
- ผ่านการฝึกอบรมระบบ ISO 9001, GMP, HACCP, HALAL
- มีทักษะการสื่อสารการประสานงาน
- สามารถทำงานภายใต้ภาวะกดดันได้เป็นอย่างดี

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ
สวัสดิการ
โบนัสตามผลประกอบการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
กองทุนการศึกษาบุตร
กองทุนเงินทดแทน
ประกันสังคม
เงินกู้ยืมฉุกเฉิน
ชุดยูนิฟอร์ม
พักร้อนสูงสุด 10 วัน
เบี้ยขยัน
ค่าตำแหน่ง
ข้าวกลางวันฟรี
ประกันอุบัติเหตุกลุ่ม
ยูนิฟอร์ม
รางวัล 5 ,10 และ 15 ปี
สวัสดิการกู้ยืมเพื่อการศึกษาต่อ
ตรวจสุขภาพประจำปี
งานสังสรรค์ประจำปี
กระเช้าเยี่ยมผู้ป่วย
สวัสดิการรับขวัญบุตรและบุตรี
เงินช่วยเหลือการสมรส
เงินช่วยเหลืออุปสมบท
เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
ค่าเช่าบ้าน (บางตำแหน่ง)
เกี่ยวกับบริษัท
Krungsiam Beverage Company Limited was established on February 19, 1999 with a registered capital of 40 million Thai Bath and increased to 160 million Thai Bath in 2009.   Krungsiam Beverage Company Limited is currently among the Top 5 manufacturers of energy drinks in Thailand. Along with our signature product ‘Commando Energy Drink’, the company is also currently manufacturing variety of healthy and delicious beverages which includes “Yoku”, “Suntana”and “Siam Rich” These products are currently delighting and nourishing the taste of every Thai and other 43 countries where Krungsiam Beverage products are regularly being exported. 


 
ที่อยู่ : 413 หมู่ที่ 2 ตำบล บ้านคลองสวน อำเภอ พระสมุทรเจดีย์ จังหวัด สมุทรปราการ 10290
โทรศัพท์ : 02-461-5600
โทรสาร : 02-461-5601
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน Krungsiam Beverage Co.,Ltd