หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานการตลาด

Executive Vice President Marketing Department
บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางกะปิ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

-รับผิดชอบวางกลยุทธ์การตลาด/Branding/CRM/Digitel Marketing

- จัดทำและวางวัตถุประสงค์เป้าหมายแผนการตลาด/งบประมาณการตลาด/แผนปฏิบัติการ/แผนส่งเสริมการขาย
- กำหนดเป้าหมายและกลยุทธ์ของสายงานขายและการตลาด ให้มีความสอดคล้องกับแผนธุรกิจของบริษัท
- สนับสนุนและกระตุ้นทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามเป้าหมาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย


คุณสมบัติ

- เพศชาย / หญิง อายุ 35 - 49 ปี
- วุฒิการศึกษาตั้งแต่ปริญญาตรี - ปริญญาโท สาขา บริหารธุรกิจ / การตลาด
- มีประสบการณ์ในด้านการบริหารทีมงาน
- มีประสบการณ์ด้านอสังหาริมทรัพย์ และ การตลาด อย่างน้อย 7-10 ปี ขึ้นไป
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 7 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางกะปิ)
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ , ประกันสุขภาพ , ประกันสังคม , สวัสดิการกู้ซื้อบ้าน , ส่วนลดสำหรับพนักงานในการซื้อบ้านของโครงการ , โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท
ไม่ระบุ
ชื่อผู้ติดต่อ : สุรเดช
ที่อยู่ : 222/2 Srinkarin Road., Huamark, Bangkapi, Bangkok 10240
โทรศัพท์ : 081-8709111
โทรสาร : 0-2732-3814
โฮมเพจ : http://www.lalinproperty.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)