หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ

Assistant Managing Director
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
บริหารจัดการการดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ และธุรกิจให้บริการเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ โดยรับผิดชอบในงานดังต่อไปนี้
- วางแผน กำหนดนโยบาย และทิศทางของบริษัทร่วมกับกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทบ้านซูซูกิกรุ๊ป
- บริหารช่องทางการจัดจำหน่าย การขาย และการตลาด ธุรกิจรถจักรยานยนต์
- บริหารการตลาดและการบริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์
- บริหารและพัฒนาระบบงานสินเชื่อ ทั้งการวิเคราะห์ อนุมัติปล่อยสินเชื่อ การติดตาม เร่งรัดหนี้สิน การจัดการหนี้เสีย และการพัฒนาคุณภาพหนี้ทั้งระบบ
- บริหารและพัฒนาบุคลากรภายในบริษัทให้มีความรู้ ความเข้าใจ และมีประสิทธิภาพในการทำงาน
- สรุปแผนงานและผลการดำเนินงาน โดยรายงานตรงต่อกรรมการบริหารของกลุ่มบริษัทบ้านซูซูกิกรุ๊ป

คุณสมบัติ

- เพศชายหรือหญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป
- วุฒิปริญญาตรี/โท ทางด้านบริหารธุรกิจ/การตลาด/การจัดการ/การเงินการธนาคาร/เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์ระดับผู้จัดการทั่วไปหรือกรรมการผู้จัดการในธุรกิจงานขาย การตลาด และสินเชื่อ อย่างน้อย 5 ปี
- มีทักษะความเป็นผู้นำ กล้าคิด กล้าตัดสินใจ สามารถบริหารทีมงานขนาดใหญ่ได้
- มีวุฒิภาวะ มนุษยสัมพันธ์ที่ดี มีความกระตือรือร้น 
- สามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้
- สามารถทำงานเต็มเวลาที่สำนักงานใหญ่ อำเภอหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา   

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 100,000 - 160,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณอนันตา banzugroup.hr@hotmail.com
ที่อยู่ : บ. บ้านซูซูกิ จำกัด เลขที่ 371 ถ.สามชัย อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
โทรศัพท์ : 063-5252874
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด