หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ [ภาษาจีน]

Assistant Managing Director [China language]
บริษัท พีเจ ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ภูเก็ต
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- จัดลำดับความสำคัญของการนัดหมาย การรับโทรศัพท์ และการต้อนรับผู้มาติดต่อ
- จัดการการประชุม จัดห้องประชุม เตรียมเอกสารการประชุม
- ทำสรุปรายงานการประชุม จัดทำบันทึก จดหมาย ตรวจสอบ E-mail
- ดูแลงานเอกสาร เข้า-ออก งานเอกสารทั่วไป และจัดเก็บเอกสารอย่างเป็นระบบ
- ติดต่อประสานงาน และกรองข้อมูลกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อนำเสนอผู้บริหาร
- ประสานงานขั้นต้นกับทุกๆแผนก ของทุกบริษัทภายในเครือ
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บริหาร
คุณสมบัติ
- เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป
- จบการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาภาษาอังกฤษ , สาขาบริหาร , สาขาการตลาด จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
-  Hsk 5 หรือ 6
- มีประสบการณ์ในงานเลขานุการ 3 ปี ขึ้นไป
- ภาษาจีน ฟัง พูด อ่าน เขียน ในระดับดี (หากดีมากจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)
- ใช้โปรแกรมพื้นฐานเอกสารได้เป็นอย่างดี
- หากสามารถใช้ระบบปฏิบัติการ Macintosh และโปรแกรมพื้นฐานของ Mac ได้ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- หากมีพื้นฐานโปรแกรมด้านดีไซน์ อาทิ Photoshop, Illustrator หรืออื่นๆ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- สามารถขับรถได้
- มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
- มีความอดทนสูง และทนต่อแรงกดดันในการทำงานได้ดี
- เดินทางต่างจังหวัด , ต่างประเทศ บางครั้ง
ส่ง Resume / Cv มาทาง Email: detdanaiice@gmail.com หรือ line : namkeangitim@gmail.com Tel.095-0300002 ( คุณ.ไอช์ )
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 25,000 - 40,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : ภูเก็ต
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาจีนธุรกิจ
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
คณะ : ศิลปศาสตร์
สาขา : ภาษาจีนเพื่อเศรษฐกิจและการค้า
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : การเลขานุการ
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาจีน
คณะ : มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
สาขา : ภาษาจีนเพื่อการสื่อสาร
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าทำงานล่วงเวลา
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Real estate business  ,  Hotel  and condominium  Established in 2015   
ที่อยู่ : 69/8 หมู่ที่ 4 ตำบลวิชิต อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 095-030-0002
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พีเจ ภูเก็ต พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด