หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/04/2564
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ขาย

Sales Executive
ด่วนมาก!
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้ , เคมีภัณฑ์/ปิโตรเคมีภัณฑ์
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

**ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขายและส่งเสริมการขาย**

-ดูแลบริหารทีมขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทวางไว้

-เปิดตลาดและตัวแทนจำหน่ายใหม่

-วิเคราะห์ตลาดและจัดโปรโมชั่นรวมถึงวางกลยุทธ์การขาย

**เจ้าหน้าที่ขายและส่งเสริมการขาย **
- รับผิดชอบงานขายและส่งเสริมการขายในเขตพื้นที่ตามที่บริษัทมอบหมาย
- ติดตามรวบรวมข้อมูล ปัญหาด้านการตลาด เพื่อปรับปรุงและพัฒนาการขาย

คุณสมบัติ

 - เพศชาย อายุ 24 ปีขึ้นไปในระดับเจ้าหน้าที่ และ 35 ปี ขึ้นไปสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย

 - วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาเกษตรศาสตร์ (พืชไร่ / พืชสวน / โรคพืช) หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

 - มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และสามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

 - มีประสบการณ์ด้านขายเคมีเกษตรอย่างน้อย 7 ปีขึ้นไปสำหรับผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย

 - มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีความรับผิดชอบสูง มนุษย์สัมพันธ์ดี

 - มีความรู้เรื่องพืช ศัตรูพืชหลากหลายชนิด และการใช้สารกำจัด 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 7 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าสันทนาการ
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ทำงานที่บ้าน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบีี้ยขยัน
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด ภายใต้ตราสินค้า ยักษ์ใหญ่,เจ็ท,ไซมาเคมี
ดำเนินกิจการเป็นระยะเวลากว่า 45 ปี มีนโยบายมุ่งมั่นที่จะบุกเบิก ผลิต และพัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์เคมีเกษตร ให้ควบคู่ไปกับความเจริญเติบโตของวงการเกษตรกรรมของประเทศ ภายใต้การปรับปรุงที่เราจะต้องตระหนักถึงการผลิตสินค้าที่ต้องได้คุณภาพมาตรฐาน และห่วงใยถึงสิ่งแวดล้อมรวมทั้งสุขภาพและความพึงพอใจของพี่น้องเกษตรกรไทย ภายใต้นโยบายที่ทุกคนในบริษัทแอ็กโกรฯ ยึดมั่นร่วมกันว่า “มุ่งพัฒนาคุณภาพ เพื่อเกษตรกรไทย”  
 
ที่อยู่ : 2922/268 Charn Issara Tower 2, 22th Floor, New Petchburi Rd., Bangkapi, Huay Khwang, Bangkok 10310
โทรศัพท์ : 0-2308-2102
โทรสาร : 0-2308-2487
โฮมเพจ : http://www.aggrogroups.com
คีย์เวิร์ด : เกษตร , พืชไร , พืชสวน , กีฏะ , ปฐพี , องค์กร , มูลนิธิ , สังคมสงเคราะห์ , สิ่งแวดล้อม , อนุรักษ์ , ป่าไม้ , อุตสาหกรรมเกษตร , เคมีเกษตร , Agricultural Chemical , กีฏวิทยา , Insecticide , กรมป่าไม้ , Agro-industry , การเกษตร , เคมีภัณฑ์ , วิศวกรการเกษตร , เทคโนโลยีเกษตร , Agriculture , Agricultural Technology , Agricultural Chemistry , Agricultural Industry , Agricultural Product , Entomology , เคมี , Sciences , Research And Development , Biologist , Mathematician , Statistician , Physicist , Environment , Food&nutrition , Chemist , ชีววิทยา , สถิติ , คณิตศาสตร์ , ฟิสิกส์ , เกษตรกรรม , ดูแลฟาร์ม , จัดการฟาร์ม , ฟาร์ม , ทำนา , ทำไร่ , ทำสวน , Agricultural , เกษตรศาสตร์ , Community , พัฒนาคุณภาพ , Community Development , ดูแลอาสาสมัคร , พัฒนาชุมชน , Social Work , Csr , กิจกรรมเพื่อสังคม , Corporate Social , Health And Safety , Hse , Qhse , Safety Management , Environment Management , Health Safety And Environment , Health Environment , Water Treatment , จัดการสิ่งแวดล้อม , อนามัยและความปลอดภัย , Corporate Social Responsibility , Micro , Chemical , Conservation , การอนุรักษ์ , สัตววิทยา , Zoology , Biology , อนุรักษ์สัตว์ , Policy , ขึ้นทะเบียน , Regulatory Affair , ขึ้นทะเบียนยา , เภสัชกร , อย. , ขึ้นทะเบียนยาใหม่ , นักวิทยาศาสตร์เคมี , Pharmacist , บำบัดน้ำเสีย , Wastewater Treatment , Environmental , สิ่งแวดล้อมสุขภาพและความปลอดภัย , นักวิชาการสิ่งแวดล้อม , Farm , Farm Management , Iso14001 , Ohsas 18001 , Qesh , ไฮโดรโปรนิกส์ , Ohsas , Ohsas18001 , ควบคุมคุณภาพ , Sustainable , Sustainable Development , Sustainability , Stakeholder Engagement , เทคโนโลยีเพื่อการพัฒนายั่งยืน , Environmental Management , อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม , การจัดการสิ่งแวดล้อม , Environmental Health And Safety , Health & Safety , Hazardous , Health&safety , วัตถุอันตราย , Tank Farm , Warehouse , สารเคมี , วัสดุเคมี , Cosmetic Science , Beauty , Chemistry , วิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง , เครื่องสำอาง , ความงาม , Spray , Chemical Technology , Chemical Engineering , Petrochemical , Science , Chemical Ingredients , Chemical Products , Technical Sales , Chemical Sales , ขายเคมีภัณฑ์ , Genetics , Biotechnology , เทคโนโลยีชีวภาพ , Biotech , ไบโอเทคโนโลยี , Food Science & Technology , Food Technology , Microbiology , Lubricant , น้ำมันหล่อลื่น , Lubricant Product , ปิโตรเคมี , เคมีเทคนิค , Technical Chemistry , Regulatory Affairs , Health Supplement , มลพิษทางน้ำ , Iso 14001 , Iso 9001 , Iso 45001 , Iso , iec 17025 , ควบคุมระบบบำบัด , Method Validation , Glue , กาว , ขึ้นทะเบียนผลิตภัณฑ์ , Hes , Ehs , ชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , กฎหมายสิ่งแวดล้อม , ขึ้นทะเบียนอาหาร , ขึ้นทะเบียนอาหารเสริม , สเปรย์ , Eh&s , ความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม , ส่งเสริมการขาย , ปิโตรเคมีภัณฑ์ , ผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร , Health Safety Environment , ความปลอดภัยในการทำงาน , อนุรักษ์สัตว์ป่า , ขยายพันธุ์สัตว์ป่า , สัตว์ป่าคุ้มครอง , สัตว์ป่าสงวน , ทรัพยากรสัตว์ป่า , อนุรักษ์ทรัพยากรทางธรรมชาติ , ขึ้นทะเบียนเครื่องสำอาง , อาหารและยา , วิจัยเคมี , Polymer , R&d , วิจัยและพัฒนา , Chemical Materials , Construction , Quality Control , ฝ่ายประกันคุณภาพ , สาขาสิ่งแวดล้อม , วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม , วิจัยสิ่งแวดล้อม , ควบคุมมลพิษ , จัดการของเสีย , อนุรักษ์ธรรมชาติ , Regulatory Affairs Pharmacist , Support Community , Hospitality , Health And Safety Compliance , อนามัยสิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย , อาชีวอนามัยและความปลอดภัย , Non-volatile , Cmos , Ic Assembly , Ic Test , Semiconductor , Wafer Fab , Wafer Test , สารกึ่งตัวนำ , เซมิคอนดักเตอร์ , ปฏิกิริยาเคมี , ทดสอบคุณภาพของสี , Science Major Chemical , Packaging Technology , Qa