หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

15/09/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาดและสื่อสารองค์กร (อสังหาริมทรัพย์)

Asst. Marketing & Communication Manager
ด่วนมาก!
บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
กทม. (ประเวศ, สวนหลวง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- วางแผนและควบคุมงานด้านการตลาดและการสื่อสาร ให้อยู่ในงบประมาณที่บริษัทตั้งไว้ (Offline และ Online)
- ดูแลและกำกับสื่อโฆษณาทุกชนิด เพื่อให้ภาพลักษณ์ของแต่ละโครงการเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ประสานงานกับบริษัทโฆษณา, บริษัท PR รวมถึงการให้ข้อมูลสนับสนุน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท
- จัดหาและประสานงาน เรื่องสื่อโฆษณาทั้งหมดขององค์กร อาทิ สื่อสิ่งพิมพ์ สื่อ online ป้ายต่างๆทั้งที่เช่า และป้ายของบริษัทเอง
- คุมฐานข้อมูลของลูกค้า วิเคราะห์ และนำเสนอผู้บริหาร พร้อมทั้งติดตามและรายงานความเคลื่อนไหว ของคู่แข่ง
- ดูแลกำกับทีมงานให้ได้ผลงานตามที่กำหนด ภายในระยะเวลาที่กำหนด
- ประสานงานให้ภาพลักษณ์ของแบรนด์ทั้งการตลาด Offline และ Online เกื้อหนุนและเป็นไปในทิศทางเดียวกัน
- ทำความเข้าใจวัฒนธรรมการทำงานด้านการตลาดขององค์กรด้าน Offline ให้ความเห็น ร่วมเสนอแนวคิด
- เชื่อมโยงการตลาด Offline สู่การเริ่มต้นการตลาด Online โดยให้มี Synchronize ในกลยุทธ์ ทุกๆด้าน
- นำเสนอ จัดลำดับ การใช้งบประมาณทางด้าน Online ในช่องทางต่างๆที่จะเหมาะสมกับสถานการณ์ของบริษัทฯ
และสภาวะการ ตลาด ภายใต้นโยบายของผู้บริหาร
- เสนอเพิ่มช่องทางในการสร้างการรับรู้ แบรนด์ และการเพิ่มยอดขาย
- งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี/โท สาขาการตลาด การบริหารธุรกิจ เพศหญิง อายุระหว่าง 30-45 ปี
- มีประสบการณ์ด้านการตลาด / วางแผนงานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ ทั้งในด้านการขายและการตลาด
   (แนวราบ และ แนวสูง)
- ขับรถยนต์ได้ มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ และมีพาหนะส่วนตัว เพื่อติดต่อหน่วยงานราชการ,จัดหาป้าย
- มีความรับผิดชอบสูง เอาใจใส่ในการทำงาน ละเอียดรอบคอบ มีความคิดสร้างสรรค์ และมีภาวะความเป็นผู้นำ
- สามารถใช้ Microsoft Office ได้คล่อง และหากสามารถใช้ Adobe Photoshop และ Illustrator
 ได้จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
- รักการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ ด้วยบริษัทฯ มีนโนบายหมุนเวียนให้พนักงานมีความก้าวหน้า
- มีทัศนคติที่ดี และมีทักษะในการเจรจาต่อรอง
- สามารถรับมือกับแรงกดดันได้ดี มีวิธีจัดการกับปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นได้ดี
- โครงการอยู่ในโซนเขตประเวศ, เขตสวนหลวง
- สามารถทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หยุดวันธรรมดา)
หมายเหตุ : ด้วยโครงการอยู่ในโซนฝั่งตะวันออก หากมีที่พักอยู่ใกล้เคียง จะทำให้การเดินทางสะดวก

**พิจารณาใบสมัคที่มีรูปถ่ายเท่านั้น 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 15 ปี
สถานที่ : กทม. (ประเวศ, สวนหลวง)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
- โบนัสประจำปี (ตามผลประกอบการ)
- ค่าพาหนะ และค่าโทรศัพท์มือถือ (เฉพาะบางอัตรา)
- ประกันอุบัติเหตุ
- เสื้อฟอร์มบริษัท
- ท่องเที่ยวประจำปี
- งานเลี้ยงปีใหม่
- เงินสวัสดิการช่วยเหลือต่างๆ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด ผู้ประกอบการธุรกิจอสังหาริมทรัพย์มากว่า 10 ปี จนพบว่าหลักในการสร้างที่อยู่อาศัยที่ดีคือการเอาใจใส่ในนิยามของคำว่า "บ้าน" ต้องคำนึงถึงคุณภาพ ประกอบกับการออกแบบที่สามารถใช้งานได้จริง ครบทุกฟังก์ชั่นเพื่อตอบสนองชีวิตคนเมืองอย่างแท้จริง ภายใต้ชื่อโครงการ time home, the LOG3 และโครงการอื่นๆ ที่กำลังขยายตัวอย่างต่อเนื่อง ขอมอบโอกาสสำคัญให้กับผู้มีความสามารถรุ่นใหม่ไฟแรง มาร่วมสร้างความสำเร็จ และเติบโตไปพร้อมกับเราในตำแหน่งงานต่างๆ ด้วยกัน

 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณแคธทรียา หอมแก่นจันทร์
ที่อยู่ : 78 ชั้น 2 ซ.จุลินทร์ ถ.สุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กทม. 10110
โทรศัพท์ : 02-2603410 ต่อ215
โทรสาร : 0-2258-3589
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอ็น แอล แอสเซ็ท จำกัด