หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

23/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการตลาด

Assistant Marketing Manager
ด่วนมาก!
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด (ปทุมธานี)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ยานนาวา), ปทุมธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. วางแผนกลยุทธ์ด้านการพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายและช่องทางการจัดจำหน่ายร่วมกับทุกส่วนที่เกี่ยวข้อง

2. วางแผนจัดทำงบประมาณให้สอดคล้องกับแต่ละช่องทางการจัดจำหน่ายให้ได้รับประสิทธิผลอย่างมีประสิทธิภาพและสามารถวัดผลได้อย่างชัดเจน

3. สำรวจ, วิจัยตลาดตามกลุ่มเป้าหมายในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย เพื่อนำข้อมูลมาพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์

4. วางแผนจัดกิจกรรมด้านการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ในตัวสินค้าเพื่อนำไปสู่การขายในแต่ละช่องทางการจัดจำหน่าย

5. ออกแบบและวางแผนด้านการสื่อสารการตลาดไปยังกลุ่มเป้าหมายตามช่องทางต่างๆทั้ง Online และ Offline

6. วิเคราะห์ข้อมูล / จัดทำรายงานและสรุปผลต่างๆนำเสนอต่อฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

7. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

1. ปริญญาตรี/โท สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร, การตลาด, เศรษฐศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง

2. ประสบการณ์ด้านการตลาดอาหารหรือเครื่องดื่มไม่น้อยกว่า 3 ปี อายุไม่เกิน 40 ปี

3. ประสบการณ์ด้านการจัดกิจกรรมการตลาด, การสื่อสารการตลาด, พัฒนาผลิตภัณฑ์, การสร้างแบรนด์

4. มีประสบการณ์ด้านไอศกรีมหรืออาหารแช่แข็งพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ความสามารถด้านภาษาอังกฤษ, Digital Marketing และมีความคล่องตัวในการเดินทางทั้งในและต่างประเทศ

6. ต้องการความก้าวหน้า, มีความอดทนต่อแรงกดดันและต้องการทำงานท้าทายความสามารถ

7. สถานที่ทำงาน Office พระราม 3 และ โรงงานปทุมธานี 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ยานนาวา), ปทุมธานี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : เศรษฐศาสตร์และบริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ค่าสึกหรอ+ค่าน้ำมัน
  • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด ผู้ผลิต Bud’s Ice Cream ไอศกรีมเกรดพรีเมี่ยม จำหน่ายทั้งในและต่างประเทศ กำลังขยายงาน ต้องการรับสมัครบุคคลกรดังนี้ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณมนัส
ที่อยู่ : 52/2 ม.2 ซ.วัดบ่อทอง ถ.ปทุมธานี-ลาดหลุมแก้ว ตำบลคูขวาง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี
โทรศัพท์ : 081-619-1369
โทรสาร : 02-599-1400
โฮมเพจ : https://www.budsicecream.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อเมริกันฟู้ด จำกัด (ปทุมธานี)