หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย / ผู้จัดการฝ่ายขาย

Asst. Sales Manager / Sales Manager
บริษัท แมกซ์ เอจี จำกัด
เกษตรกรรม/ป่าไม้
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
- สนับสนุนและควบคุมงานของทีมขาย
- ติดตามและสนับสนุนทีมขายให้สามารถบรรลุเป้าหมายที่กำหนดได้
- ส่งเสริมทีมขายให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนทีมขายในการต่อรองกับลูกค้า
- กระตุ้นให้เกิดปริมาณการขาย
- วางแผนกลยุทธการขาย
- ติดตามและ รวบรวมข้อมูลพฤติกรรมการสั่งซื้อของลูกค้า เพื่อประเมินผล
- ติดตามและ รวบรวมข้อมูลข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อนำเสนอวิธีการแก้ไข
- ประมาณยอดขาย และกิจกรรมการขาย ในแต่ละไตรมาส
- ประสานงานกับแผนกต่างๆในบริษัท
- จัดทำสรุปยอดขายของทีมขายประจำเดือน
คุณสมบัติ
- ชาย/หญิง อายุตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป 
- มีประสบการ์ณ์ด้านการขาย ไม่ต่ำกว่า 7 ปี
- จบปริญญาตรี คณะเกษตรศาสตร์ หรือ บริหารธุรกิจ
- มีความเป็นผู้นำ
- มีความสามารถในการประงานกับบุคคลต่างๆได้เป็นอย่างดี
- มีความเป็นผู้นำ และมีแรงจูงใจในตนเองสูง
- เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
- สามารถขับรถยนต์ได้ และมีใบอนุญาติขับขี่รถยนต์
- สามารถทำงานต่างจังหวัดเป็นประจำได้
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์  + Commission
ประสบการณ์ : 5 - 20 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : พาณิชยศาสตร์และการจัดการ
สาขา : การจัดการธุรกิจ
คณะ : เกษตร
คณะ : เกษตรกรรมและทรัพยากรธรรมชาติ
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท แมกซ์ อโกรเคมิคอล จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายเคมีเกษตร “ตรา แมกซ์” ภายในประเทศไทยมากว่า 20 ปี ภายใต้สโลแกน “เรานำสารเคมีคุณภาพ สู่วิถีเกษตรกรไทย” การดำเนินธุรกิจมีการเจริญเติบโตมาโดยตลอด และเรายังได้รับความเชื่อมั่นจากเกษตรกรในทั่วทุกภูมิภาคของประเทศไทย
ทั้งนี้บริษัทยังมุ่งเน้นการจัดการด้านคุณภาพ ตั้งแต่ขั้นตอนการหาแหล่งผลิตที่มีคุณภาพจนมาถึงขั้นตอนการตรวจสอบคุณภาพจากห้องแล็ปที่ทันสมัย ทำให้มั่นใจได้ว่าเกษตรกรจะได้รับสารปราบศัตรูพืชที่ได้มาตรฐานภายใต้ตราสินค้า “แมกซ์“
 
ที่อยู่ : 44 ซอยงามดูพลี ถนนพระราม4 แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 087-782-7222
โฮมเพจ :