หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

06/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายจัดซืื้อ

Purchasing Assistant Manager
บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดทำเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้อง ของเอกสารต่าง ต่อจากพนักงานจัดซื้อต่างประเทศ

2. ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง (ทั้งภายในและภายนอก) ช่วยพนักงานจัดซื้อต่างประเทศ

3. รายงานผลการปฏิบัติให้แก่ผู้บังคับบัญชารับทราบ

4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

•หญิง อายุ 20 - 35  ปี และสื่อสารภาษาอังกฤษได้(พอสื่อสารได้) สามารถพูดภาษาจีนได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ
• จบการศึกษาปริญญาตรี (ยินดีรับเด็กจบใหม่)
• มีทักษะด้านการเจรจาต่อรอง
• มีความซื่อสัตย์และรับผิดชอบในหน้าที่, มีปฏิภาณไหวพริบ, มีความคล่องตัวสูงในการทำงาน, มีความละเอียดรอบคอบ, สามารถ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ และทำงานภายใต้ความกดดันได้
• สามารถทำงานจันทร์-เสาร์ได้
• สามารถปฏิบัติงานที่สำนักงานใหญ่ ถนนพระราม 9 ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การตลาด
คณะ : การจัดการ
สาขา : การจัดการทั่วไป
คณะ : การจัดการ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการ
คณะ : การจัดการ
สาขา : การตลาดและการจัดการ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการธุรกิจระหว่างประเทศ
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : บริหารธุรกิจ
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
  • ค่าคอมพิวเตอร์
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
เกี่ยวกับบริษัท
รายละเอียดบริษัท
       บริษัท ซิโนไฮโดร ไทยแลนด์ (จำกัด) เป็นบริษัทรับเหมาก่อสร้าง ออกแบบสำรวจ และลงทุนในโครงสร้างพื้นฐานที่สำคัญในด้านต่างๆ เช่น ด้านพลังงาน การคมนาคม การโยธาการทำเหมืองแร่ และทางด้านอสังหาริมทรัพย์ บริษัท ฯ ได้มีการขยายตัวอย่างรวดเร็ว ด้วยงานโครงการที่หลากหลาย จึงมีความต้องการบุคคลากรที่มีคุณภาพเพิ่มเติมในหลายตำแหน่ง เพื่อเป็นส่วนหนึ่งในความสำเร็จบริษัทฯ

 
ชื่อผู้ติดต่อ : จิราภรณ์ ปัญญาแหลม
ที่อยู่ : 33/4 อาคารเดอะไนน์ทาวเวอร์ แกรนด์ พระราม 9 อาคารเอ ชั้น 17 ถนนพระราม 9 แขวง/เขต ห้วยขวาง กทม.10310
โทรศัพท์ : 02-053-5861
โทรสาร : 020535862
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ซิโนไฮโดร (ไทยแลนด์) จำกัด (ทีมคุณอ้อม)