หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/08/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์/บุคคล (สถานที่ทำงาน จังหวัดสงขลา)

ด่วนมาก!!!
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • กำหนดแผนงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษทฯ
 • วางแผนกและกำหนดวิธีการและขั้นตอนการปฏิบัติงานของฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • จัดสรรอัตรากำลัง ทำผังบริหารของแผนก อัตรากำลัง ให้เหมาะสม
 • บริหารจัดการด้านค่าตอบแทนและโครงสร้างเงินเดือน
 • การประเมินผลประจำปี
 • ให้คำปรึกษาแนะนำการดำเนินการในการแก้ไขข้อบกพร่อง/ร้องเรียนจากพนักงานในงานบริหารทรัพยากรมนุษย์
 • บริหารจัดการในการพัฒนาบุคลากร  ดำเนินการตามแผนและติดตามผลการพัฒนา
 • บริหารจัดการหอพัก / รักษาความปลอดภัย /ชุมชนสัมพันธ์
 • การจัดการทั่วไป กำหนดเป้าหมายการทำงานของหน่วยงาน
 • การบริหารจัดการบุคลากรในสังกัด
 • ปฏิบัติตามนโยบายด้านระบบคุณภาพ
คุณสมบัติ
 • อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
 • ปริญญาตรี/โท สาขาบริหารทรัพยากรมนุษย์,รัฐศาสตร์,การจัดการ,บริหารธุรกิจ หรืออื่นๆ หากมีประสบการณ์ตรง
 • ประสบการณ์ทำงานในด้าน HR ไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีประสบการณ์ทำงานในด้านดูแลความปลอดภัยและหอพักไม่น้อยกว่า 5 ปี
 • มีความรู้กฎหมายเกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ และ พรบ.คุ้มครองแรงงาน
 • มีทักษะในการไก่ลเกลี่ยข้อพิพาทต่าง ๆ ของพนักงานในองค์กร
 • ได้รับการฝึกอบรมในหลักสูตรข้อกำหนดระบบคุณภาพที่มีการตรวจประเมินรับรองระบบใดก็ได้อย่างน้อย 1 หลักสูตร
 • มีทักษะในการแก้ปัญหาและการตัดสินใจ 
 • มีความกระตือรือร้นในการทำงาน มนุษย์สัมพันธ์ดี 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : รัฐศาสตร์และนิติศาสตร์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด ผู้นำกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ ผลิต ผลิตภัณฑ์แปรรูปจากเนื้อปลา เช่น ปูอัด ชิคูว่า เต้าหู้ปลา และอื่นๆ ส่งจำหน่ายทั้งภายในประเทศและภายนอกประเทศ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี (PFP) ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 22000,ฺBRC, ISO 14001, OHSAS18001, HAL-Q, HALAL,SMS, TLS 8001,HAS23000

 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 ม.7 ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ.สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999
โทรสาร : 074-303900
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด