หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน

บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กทม. (ปทุมวัน)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. ตรวจติดตาม วิเคราะห์ และสรุปปัญหางานโครงการ
2. จัดทำและวิเคราะห์ต้นทุนงานโครงการ งานขาย งานบริการ นำเสนอผู้บริหาร
3. จัดทำและวิเคราะห์รายงานผลการดำเนินงาน การรับรู้รายได้
4. ควบคุมดูแลงานต้นทุนให้ถูกต้องและเป็นไปตามนโยบายบริษัท
5. ควบคุม และบริหารทีมงานให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ
6. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

คุณสมบัติ
1. เพศชาย / หญิง อายุ 30 – 45 ปี
2. วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการบัญชี
3. มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชีต้นทุน 5 ปีขึ้นไป
4. มีความรู้ในมาตรฐานบัญชี ภาษีอากร และปิดงบบริษัทได้
5. สามารถควบคุมอารมณ์ภายใต้ภาวะความกดดัน มีความเป็นผู้นำ และคิดริเริ่มสร้างสรรค์
6. มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Excel, Word, Power Point และโปรแกรม Mac5 ได้

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (ปทุมวัน)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบัญชี
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด ได้ดำเนินธุรกิจมามากกว่า 18 ปี เป็นตัวแทนจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ทางรังสีรักษา เครื่องเร่งอนุภาค เครื่องฝังแร่ เพื่อรักษามะเร็ง และอุปกรณ์ทางด้านรังสีรักษา จากผู้ผลิตชั้นนำของโลกต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมากที่จะร่วมก้าวไปข้างหน้าอย่างมั่งคง ด้วยวิสัยทัศน์ในการเป็น "ผู้นำด้าน Hi-Technology Business เพื่อคุณภาพชีวิตที่ดีของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย"

บริษัทให้ความสำคัญแก่พนักงานทุกระดับ โดยจัดให้มีระบบพัฒนาบุคลากร จัดให้มีการฝึกอบรม ฝึกฝนให้พนักงานปฏิบัติงานในหน้าที่อย่างเต็มศักยภาพ และเตรียมความพร้อมให้พนักงานมีความก้าวหน้าในสายอาชีพต่อไปในอนาคต ด้วยพันธกิจ
  • มุ่งมั่นพัฒนาความรู้ความสามารถขององค์กรและบุคลากร 
  • เสริมสร้างองค์กรให้เป็น High Performance Organization ที่เติบโตอย่างยั่งยืน
  • เพิ่มสินค้า และบริการที่มีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

 
ที่อยู่ : 888/111-113, 116, 117 Mahatun Plaza Bldg., 11th Floor, Phloenchit Rd.,Lumpini, Pathumwan, Bangkok, 10330
โทรศัพท์ : 0-2650-8681 ต่อ 401, 801-802
โทรสาร : 0-2650-8682
โฮมเพจ : http://www.pbi.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พรีเมียร์ บิสสิเนส อินเตอร์ จำกัด