หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/09/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (ปฏิบัติงานที่จ.สงขลา)

Accounting Assistant Manager
บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร , การคมนาคมขนส่ง
สงขลา
คุณสมบัติ
1. การศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี การเงิน หรือ สาขาอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง
2. มีประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไปด้านบัญชี การเงิน ต้นทุน ในโรงงานอุตสาหกรรม สามารถใช้ระบบ SAP และ CPA จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
3. มีความเป็นผู้นำ ซื่อสัตย์ ละเอียดรอบคอบ มนุษย์สัมพันธ์ดีติดต่อประสานงานกับทุกฝ่ายได้
4. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ Word ,Excel ,Power point และระบบSAP ได้ดี
5. สามารถฟัง พูด อ่าน เขียน สื่อสารภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี 
6. มีความรู้ด้าน ISO 9001, HACCP, GMP และมาตรฐานอื่น

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
คณะ : การเงิน
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี/บัญชีต้นทุน
คณะ : บริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์
สาขา : บัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจและเทคโนโลยีสารสนเทศ
สาขา : บัญชี
สวัสดิการ
 1. โบนัส(ตามผลปฏิบัติงาน , โบนัสพิเศษ)
 2. ประกันชีวิต(ประกันอุบัติเหตุ,ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ)
 3. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 4. สหกณณ์ออมทรัพย์ไทยรวมสิน
 5. ค่ารักษาพยาบาล(ตามระดับตำแหน่งงาน)
 6. เงินช่วยเหลือกรณีสมรส
 7. เงินช่วยเหลือทำบุญงานศพ(บิดา,มารดา,สามี,ภรรยา)
 8. ค่าเข้ากะ(ตามระดับตำแหน่งงาน)
 9. ชุดฟอร์มทำงาน(ปีละ 3 ชุด)
 10. ท่องเที่ยวประจำปี
 11. ประกันสังคม
 12. ตรวจสุขภาพประจำปี(ฟรี)
 13. จำนวนพักร้อนตามอายุงาน(6-10 วัน)

เกี่ยวกับบริษัท

How We Began

Form our as a producer and exporter of canned seafood in 1981, we have today become one of thailand's top players with capacity of 70,000 metric tons.Our registered and paidup capital amounts to 360 million baht or 36 million common shares.

Today at TUM

Approximately 400 metric tons of tuna are currently processed each day by 6,000 quality-conscious men and women at our canning facilities, regarded in the industry as the largest in Asia. Our registered capital stands at 300 million Thai baht.

Equipped with 10,000 metric-ton cold storage, we constantly maintain well adequate inventory of tuna harvested from sources worldwide. They range in species from Skipjack to Yellowfin, Albacore, Tongol and to Bonito. Our high-quality products make strong presence across the continents; from USA to EU, Japan, Canada, South America, Australia and to New Zealand.

Over the years, we have built up unrivalled reputation for delivering premiun quality products to customers all over the world. Behind such a world-recognized performance lie our two corner stones - dedication to continued improvement in product quality and strong commitment to total customer satisfaction.

Today, we are moving forward more strongly than ever, striding to greater success, remaining on solid financial ground, and further securing our reputation internationally as the world's leading tuna processor.

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Khun Waraporn(Ying) Suwanpukdee
ที่อยู่ : Thai Union Manufacturing Co., Ltd. (Human Resource Department) 979/13-16 M Floor, S.M. Tower Phaholyothin Road, Phayathai Sub-District, Phayathai District 10400
โทรศัพท์ : 0-2298-0025 Extension number: 1121
โทรสาร : 0-2298-0443
โฮมเพจ : http://www.thaiuniongroup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด