หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

01/07/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน

Assistant Accounting & Finance Department
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
ยานพาหนะ/อะไหล่
นครปฐม
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- กำหนดนโนบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท และควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ เสร็จทันเวลากำหนด

คุณสมบัติ

- เพศชาย/หญิง

- อายุ 35 ปีขึ้นไป

- วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - โท  สาขาการบัญชี

- ประสบการณ์ในตำแหน่งผู้จัดการ 5 ปี

- สามารถใช้สูตร Excel ได้เป็นอย่างดี

- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีความรับผิดชอบสูง ทนต่อเเรงกดดันได้ดี

- ประสบการณ์ด้านลิสซิ่ง หรือ สินเชื่อเช่าซื้อ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 50,000 - 60,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นครปฐม
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าครองชีพ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พักออกต่างจังหวัด
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • วันลาเพื่อประกอบพิธีศพ
 • วันหยุดประเพณี - วันลาพักผ่อน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เงินปรับประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ได้ก้าวหน้าอย่างยั่งยืน เข้าสู่ปีที่ 26 ประกอบธุรกิจให้บริการสินเชื่อรถหกล้อ รถสิบล้อ ทุกจังหวัดทั่วประเทศ ในปัจจุบัน บริษัท ไมโครลิซซิ่ง จำกัด ได้แปรสภาพเป็นบริษัทมหาชนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ภายใต้ชื่อ บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน) ตั้งแต่วันที่ 17 กันยายน 2562 เป็นต้นไป มีแนวทางในการเข้าตลาดหลักทรัพย์ ในปี 2563 โดยมีบริษัทที่ปรึกษา ได้แก่ บริษัท เอเชีย พลัส เป็นบริษัททื่ปรึกษาด้านการเงิน (FA) , บริษัท PWC เป็นบริษัทที่ปรึกษาหลักด้านการควบคุมภายใน , บริษํท EY เป็นผู้สอบบัญชี และ บริษัทสำนักงานกฎหมายกรุ่งเทพฯ เป็นที่ปรึกษาด้านกฎหมาย 

              "เพื่อรองรับการขยายสาขาทั่วประเทศ  มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จกับทีมงานบริษัทไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)" 
ที่อยู่ : 863/3 ถนนเพชรเกษม ตำบลสนามจันทร์ อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000
โทรศัพท์ : 064-932-3388
โฮมเพจ : http://www.microleasingplc.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไมโครลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)