หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

07/10/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม

Assistant Engineering Manager
บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
ภูเก็ตและภาคใต้
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. งานวางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การแก้ไขและป้องกันการเกิด Break down ของเครื่องจักรและอุปกรณ์การผลิตให้พร้อมใช้งาน ตลอดเวลา
2. งานควบคุม และตรวจสอบการบำรุงรักษาเครื่องจักร การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน การควบคุมเครื่องมือ อุปกรณ์ตรวจวัดและทดสอบ
3. งานออกแบบ ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ จัดทำโครงการ เสนองบประมาณ ในการจัดสร้างเครื่องจักร เครื่องมือ
4. งานบริหารพัสดุคงคลัง ควบคุมปริมาณการจัดเก็บ อะไหล่
5. บริหารจัดการและควบคุม เพื่อตอบสนองฝ่ายผลิต

คุณสมบัติ

1. อายุไม่ต่ำกว่า 35 ปี
2. ปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมศาสตร์, วิศวกรรมเครื่องกล, วิศวกรรมไฟฟ้า, วิศวกรรมอุตสาหการ
3. การบริหารจัดการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรกลโรงงานอาหาร อย่างน้อย 5 ปี
4. มีประสบการณ์ด้านการออกแบบเครื่องจักรกล และ ด้านระบบเครื่องทำความเย็น
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : ภูเก็ตและภาคใต้
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทฯ เป็นผู้นำในกลุ่มผลิตภัณฑ์แปรรูปอาหารทะเลแช่แข็งของประเทศ โดยจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ ภายใต้ตราสินค้า พีเอฟพี และสโลแกน มอบคุณค่าที่มากกว่าความอร่อย
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฐานิตย์ พรมทองบุญ
ที่อยู่ : 27/4 ม.7 ถ. เก้าเส้ง-จะนะ ต.เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 90000
โทรศัพท์ : 074-303999 ต่อ 602
โทรสาร : 074-303900
โฮมเพจ : http://www.pfp-pacific.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท แปซิฟิคแปรรูปสัตว์น้ำ จำกัด