หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (กรุงเทพฯ)

ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนบริหารจัดการด้านการขายผลิตภัณฑ์และบริการต่างๆของธนาคารให้บรรลุเป้าหมายที่ได้รับ
 • ขยายฐานลูกค้าของสาขา โดยการเสนอขายผลิตภัณฑ์และบริการของธนาคารให้กับลูกค้ารายใหม่ ตลอดจนให้คำปรึกษาและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้ารายสำคัญ
 • ให้คำปรึกษา คำแนะนำและวิธีปฏิบัติงานกับทีมงานในสาขา
 • ควบคุมการปฏิบัติงานของสาขา ให้เป็นไปตามกฏระเบียบของธนาคารแห่งประเทศไทย / กฏหมาย และระเบียบวิธีปฏิบัติภายในของธนาคาร
 • ควบคุมและปฏิบัติและประเมินผลงานผู้ใต้บังคับบัญญา

คุณสมบัติ
 • จบปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ทางด้านสาขาบริหารธุรกิจ / สาขาการเงินและการธนาคาร / สาขาเศรษฐศาสตร์ / สาขาการตลาด หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
 • มีใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต , ใบอนุญาตนายหน้าประกันวินาศภัย , Single License 
 • มีบุคลิกภาพดี มีทักษะด้านการขาย มีใจให้บริการ และมีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอผลิตภัณฑ์  


  CIMB Thai Bank Public Company Limited
  44 Langsuan Road, Lumpimi, Patumwan  Bangkok 10330
  Contact Person : Khun Prapatson
  Tel. 02-626-7086 , 092-779-0752
  Email : Prapatson.s@cimbthai.com

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : การเงิน
สาขา : การเงิน
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
CIMB THAI BANK PUBLIC COMPANY LIMITED (a regional franchise of CIMB Group, headquartered in Kuala Lumpur, which is the second largest local bank of Malaysia and ranked 5th largest bank in ASEAN
We have ~39,000 staff in 15 countries across ASEAN, Asia and beyond. CIMB also has an extensive retail banking network of over 900 branches serving more than 12 million customers.
Beyond ASEAN, we also have presence in China & Hong Kong, India, Sri Lanka, Korea, the US and UK.


 
ชื่อผู้ติดต่อ : Prapatson.S
ที่อยู่ : CIMB Thai Bank Public Company Limited 44 Langsuan Road, Lumpini, Patumwan Bangkok 10330
โทรศัพท์ : 02-626-7086
โทรสาร : 0-2626-7569
โฮมเพจ : http://www.cimbthai.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน)