หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

16/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (โทร 083-099-6716 คุณนัท , 083-099-6041 คุณแป้ง , 02-8361000 ต่อ 1220,1251)

Assistant Branch Manager
บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) / บริษัท เอ็มเค อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. มีส่วนร่วมในการประมาณการยอดขาย, การสั่งสินค้า, การจัดอัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับสาขา
2. ตรวจสอบการใช้ทรัพย์สินของบริษัทฯ การใช้วัสดุสิ้นเปลือง การแจ้งซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ
3. ดูแลคุณภาพอาหาร, สินค้า และ Supplier ให้ได้มาตรฐานตามที่กำหนด
4. ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในการบริการกับลูกค้า และรับฟังความคิดเห็นจากลูกค้า
5. สรุปรายงานในแต่ละรอบวัน
6. ปฏิบัติงานอื่นๆตามมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
คุณสมบัติ
1. เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 28 ปี
2. วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
3. สามารถทำงานกะและโยกย้ายสาขาได้ ระบุโซนพื้นที่ (มีค่าที่พักให้)
4. มีบุคลิกที่ดี คล่องแคล่ว รักในการบริการ
5. มีความเป็นผู้นำ และมีเทคนิค ไหวพริบในการแก้ไขปัญหา
6. มีประสบการณ์ 0-5 ปี
7. หากเป็นเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารหรือจบหลักสูตรรักษาดินแดน (ร.ด.) แล้ว

หมายเหตุ : สถานที่สัมภาษณ์งาน MK Restaurant Group สำนักงานใหญ่ (บางนา) 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การท่องเที่ยวและอุตสาหกรรมบริการ
คณะ : คหกรรม
คณะ : การบริการและการท่องเที่ยว
เกี่ยวกับบริษัท

MK Restaurant Group Public Company Limited is the leading company of Suki-Yaki restaurant with the experience more than 30 years. Our 20,000 valuable staff work in morethan 400 branches around Thailand and international. We are now providing the career opportunities to the capable,self-confident, enthusiatic, creative, service minded and self-driven persons.


 

ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
ที่อยู่ : 1200 Bangna-Trad Road, Bangna, Bangna, Bangkok 10260
โทรศัพท์ : 0-2836-1000 ต่อ 1191,1225,1228
โทรสาร : 0-2836-1000*1229
โฮมเพจ : http://www.mkrestaurant.com