หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการสื่อดิจิทัล / ผู้บริหารสื่อดิจิทัล

Assistant Digital Media Manager / Digital Media Executive
กลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี
สินค้าอุปโภค/บริโภค
กทม. (ราชเทวี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนและบริหารจัดการ Digital Media การทำ SEO/SEM, Database Marketing, Advertising Display
 • ติดตาม ประเมิณ และวัดผลการใช้ Digital Media ของแบรนด์
 • อัพเดทและติดตามข่าวสารเกี่ยวกับ Digital Media Tools / Platforms ต่างๆ เพื่อนำมาปรับใช้กับแบรนด์
 • ออกแบบสื่อและเขียนบทความที่จะลงใน Website ของแบรนด์
 • วางแผนและติดต่อประสานงานกับ Influencers ในสายต่างๆ
 • ประสานงานกับ Advertising และ Media agency
คุณสมบัติ
 • เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
 • วุฒิปริญญาตรี / โท สาขาสื่อสารการตลาด, นิเทศน์ศาสตร์หรือวารสารศาสตร์, เทคโนโลยีสารสนเทศ
 • มีประสบการณ์ทำงานด้าน Digital Media อย่างน้อย 2 ปีขึ้นไป
 • มีความรู้ความเข้าใจเป็นอย่างดีเกี่ยวกับการวางแผนและบริหารสื่อออนไลน์
 • มีความรู้ด้านภาษาอังกฤษและสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟฟิคได้
 • มีทักษะในการติดต่อสื่อสารและประสานงาน บุคลิกดี มนุษย์สัมพันธ์ดี คล่องแคล่ว มีความละเอียดรอบคอบ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 8 ปี
สถานที่ : กทม. (ราชเทวี)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : นิเทศศาสตร์
สาขา : สื่อสารการตลาด
คณะ : วารสารศาสตร์และสื่อสารมวลชน
คณะ : เทคโนโลยีสารสนเทศ
สวัสดิการ
 • Life insurance
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสุขภาพ
 • ประกันอุบัติเหตุครอบครัว
 • สหกรณ์ออมทรัพย์
 • เงินกู้ยืม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
SSUP Group

กลุ่มบริษัทของคน ไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และสุขภาพในระดับสากล อาทิ แบรนด์ Cute Press, Oriental Princess, Bisous Bisous, Lalil และ Franchisee ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา GNC และบริษัทในเครืออีกกว่า 12 บริษัท โดยมีบุคลากรในทุกระดับชั้นมากกว่า 3,000 คน

www.ssup.co.th
ปณิธาน SSUP Group : " สร้างสรรค์คุณภาพเหนือระดับ ในด้านความงามและสุขภาพ เพื่อมวลมนุษยชาติ "
1. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานเข้าสู่ระดับสากล
2. ขยายธุรกิจความงาม Cute Press และ Oriental Princess สู่ ASEAN ทุกประเทศ
3. ขยายธุรกิจด้าน E-Commerce ทั่วโลก

โอกาส

พนักงาน ทุกคนมีโอกาสเจริญก้าวหน้าถึงตำแหน่งผู้จัดการ/ผู้อำนวยการ/ผู้จัดการทั่ว ไป/COO/CFO/CEO และร่วมถือหุ้นบริษัทในเครือเปิดใหม่ ขึ้นกับเจ้าหน้าที่ที่มีเป้าหมายแกร่ง และมีศิลปะในการบริหารจัดการบุคคลทั้งในและนอกองค์กร 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resources Department
ที่อยู่ : V. Viroj Building 89/1 Soi Ratchatapan, Rajaprarob Rd., Ratchathawe, Bangkok 10400
โทรศัพท์ : 0-2642-6060-9 ext.1125,1619
โทรสาร : 0-2248-2021
โฮมเพจ : http://www.ssup.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน กลุ่มบริษัทเอสเอสยูพี