หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนา

R&D Assistant Manager
บริษัท อิชิตัน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) (โรงงาน)
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
พระนครศรีอยุธยา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- วางแผน ควบคุม และร่วมพัฒนาสินค้าและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท

- สำรวจความพึงพอใจของผู้บริโภค

- วางแผนการพัฒนา การประเมินผลปฏิบัติงานผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีทักษะศักยภาพในการปฏิบัติงานสูงสุด

คุณสมบัติ

- เพศ : ชาย/หญิง

- อายุ :30 ปีขึ้นไป 

- วุฒิการศึกษา : ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาวิทยาศาสตร์การอาหาร,เทคโนโลยีการอาหาร,วิศวกรรมอาหาร 

- เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.75 

- มีประสบการณ์งาน R&D อย่างน้อย 7 ปี 

- คะแนน TOEIC 550 ขึ้นไปได้รับการพิจารณาพิเศษ 

- ได้เป็นผู้ประเมินกฎหมายอาหาร 

- มีทักษะความคิดสร้างสรรค์ 

- มีทักษะการเป็นผู้นำ มีทักษะในการสื่อสาร และแก้ไขปัญหาได้เป็นอย่างดี 

- มีความรู้ด้านระบบคุณภาพอาหาร GMP,HACCP,ISO9001 และ กฎหมายอาหาร

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 7 - 12 ปี
สถานที่ : พระนครศรีอยุธยา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมอาหาร
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิทยาศาสตร์อาหาร
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • กองทุนประกันสังคม
 • ค่าครองชีพ 500 บาทต่อเดือน
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การอบรมและพัฒนาศักยภาพในการทำงาน และสายอาชีพอย่างต่อเนื่อง
 • ตรวจสุขภาพประจำปี
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ปรับฐานเงินเดือนประจำปี
 • รถตู้รับส่งพนักงานสายอยุธยา,รังสิต,สุทธิสาร
 • อาหารมื้อกลางวัน/มื้อกลางคืน ฟรี
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัทฯ เปิดรับผู้ร่วมงานรุ่นใหม่ไฟแรง มีความมุ่งมั่นตั้งใจเกินร้อย ร่วมสร้างประวัติศาสตร์แห่งความสำเร็จกับตัน ภาสกรนที วัดกันทั้งฝีมือ ทัศนคติที่ดีเกินร้อย และความพร้อมที่จะก้าวไปกับ  “ตัน ภาสกรนที”

“ เรายังคงมองหาและรอคอยคนที่ใช่  หากคุณคิดว่า คุณมี  DNA ตรงกับเรา….พร้อมจะเรียนรู้ มีความสุข และ สนุกในการทำงานอยู่เสมอ...โปรดแสดงตัวด่วน”

 
ที่อยู่ : นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ3 (ประตูG) เลขที่ 111/1 หมู่ที่ 4 ตำบลอุทัย อำเภออุทัย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13210
โทรศัพท์ : 035-276-111
โฮมเพจ : http://www.ichitangroup.com