หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/06/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี (มีประสบการณ์งานตรวจสอบบัญชี)

ด่วนมาก!!!
บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นนทบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1.Coordinate & ensure and timely flow of accounting information from all subsidiaries and associates on monthly basis
2.Consolidate & analyze of group financial and accounting reports for monthly, quarterly and yearend.
3.Perform & analyze annual budgeting and forecasting.
4.Responsible for closing accounts and preparing financial reports such as balance sheets, statements income, cash flow including the details of financial statements and analysis of financial statements.
5.Reconcile accounts with the details of loan/loan accounts, accounts receivable, accounts payable etc.
6.Review audit report prepared by internal audit team in order to highlight issues and distribute the report to relevant management
7.To manage outsourced auditors to ensure the job is completed on schedule
คุณสมบัติ
1.เพศชาย หรือ หญิง อายุไม่เกิน 35 ปี.
2.วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรีทางด้านบัญชี
3.มีประสบการณ์งานเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีไม่ต่ำกว่า 3 ปี
4.มีความรู้ทางด้านมาตรฐานการรายงานทางการเงิน pae และด้านภาษีอากร
5.สามารถปิดงบการเงินได้.
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 3 - 5 ปี
สถานที่ : นนทบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บัญชี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การบัญชี
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การบัญชี
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การซื้อวันลาพักร้อนคืน
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินกู้ยืมไม่เสียดอกเบี้ย
 • เงินเล่าเรียนภาษาอังกฤษ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
Feed and Ingredients Technological Hub Company, is established on 29 September 2008 on proposing to be a key supply chain and premium vendor of choices in food and livestock industry. Our founders have been engaged in the feed mill, standard farm and export markets for more than 25 years. With our experience of more than two decades regarding international regulations and emerging diseases management that we have been collaborating with many worldwide expertise and universities on funding R&D, is the cutting-edge of our team. Focusing on finding trusted solution for our value partners to conduct good practices on standard of production and food safety for consumers, sustainable business partner to helping the world affordable high quality of life, this is Faith commitment. 
ที่อยู่ : 479 ชั้น 5 เมืองทองธานี ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
โทรศัพท์ : 0-2960-0292
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ฟีด แอนด์ อินกรีเดียน เทคโนโลจิคัล ฮับ จำกัด