หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

IT Supervisor (Software Specialist)

บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด
การค้า/นำเข้า/ส่งออก
กรุงเทพมหานคร
หน้าที่และความรับผิดชอบ
  • Management and Monitoring ERP(Oracle), NAV
  • Prepare daily report of ERP issue and coordinate with vender.
  • Management and prepare report for backup system.
  • Management, monitoring and support for another application.
คุณสมบัติ

วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป วิศวกรรมศาสตร์/วิทยาศาสตร์ สาขาเทคโนโลยีสารสนเทศ/คอมพิวเตอร์

• มีความสามารถใช้งานโปรแกรมคอมพิวเตอร์ PL/SQL Command(Oracle) และ Unix Command ได้เป็นอย่างดี

• มีความรู้ด้าน K2 จะพิจารณาเป็นพิเศษ

• มีทักษะการบริหารจัดการ Software และ Hardware,การจัดระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์และดูแลเซิร์ฟเวอร์

• สามารถวางแผนควบคุมระบบงานเครือข่ายได้

• มีภาวะผู้นำ, ความคิดเชิงวิเคราะห์, กระตือรือร้นในการทำงานและสามารถปฏิบัติงานภายใต้ภาวะกดดันได้

 ประจำสาขากรุงเทพ

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 7 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีสารสนเทศ
คณะ : วิศวกรรมศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมซอฟต์แวร์
เกี่ยวกับบริษัท
We are the leading processor and exporter of Thai natural rubber. All major lire makers are our valued customer. As grow, we are seeking talented and dynamic persons to join our company in bangkok 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : ชั้น 5 อาคารธรรมเลิศ เลขที่ 185 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ
โทรศัพท์ : 02-2504995
โทรสาร : 076-210-031 ต่อ 777
โฮมเพจ : http://www.vonbundit.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท วงศ์บัณฑิต จำกัด