หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

04/01/2562
งาน หางาน สมัครงาน
ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก Marketing Communication (Food product)
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เครื่องดื่ม/อาหาร/ภัตตาคาร
กทม. (ดุสิต)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

OBJECTIVE:

เพื่อจัดหาบุคลากรที่มีประสบการณ์และความชํานาญในด้านการสื่อสารการตลาด ของธุรกิจอาหาร Food Product ให้บริหารจัดการกลุ่มธุรกิจอาหารของบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จํากัด และ บริษัท พูดแฟกเตอร์ จํากัด และ บริษัทภายนอก

ROLE & RESPONSIBILITY:

• ศึกษาและวิเคราะห์ข้อมูล การตลาด พฤติกรรมผู้บริโภค และ Trend ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องของธุรกิจ Food Product ทั้งในประเทศและต่างประเทศ
• ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อสร้างประสบการณ์ระหว่าตราสินค้าต่าง ๆ ที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
• ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาด เพื่อกระตุ้นการซื้อระหว่างตราสินค้าต่างๆที่ได้รับมอบหมาย กับผู้บริโภค
• ช่วยผู้จัดการแผนกบริหารจัดการเวลา และงบประมาณ ตามแผนกลยุทธ์ที่วางแผนไว้
• ช่วยผู้จัดการแผนกวัดผลแผนกลยุทธ์และกิจกรรมทุกๆอย่าง ที่ได้วางแผนไว้
• ช่วยผู้จัดการแผนกหาโอกาสและช่องทางการเพิ่มยอดขาย เช่น รูปแบบการสื่อสารการตลาดผ่านสื่อใหม่ๆ หาสินค้า และการบริการใหม่ๆ หาพันธมิตรเพื่อต่อยอดทํากิจกรรมทางการตลาด
• ประสานงานและทํางานร่วมกับ บริษัท พูดแฟกเตอร์ จํากัด Et company และ เอเจนซี่ รวมทั้งหน่วยงานเอกชน และรัฐบาล

POSSIBLE OF KEY MEASUREMENT

• การรับรู้และประสบการณ์ร่วมของผู้บริโภค ในสื่อต่างๆที่โฆษณาและประชาสัมพันธ์ เช่น ยอตไลต์ คอมเมนต์ใน Facebook
• ยอดขายที่เกิดจากกิจกรรมการสื่อสารการตลาดต่างๆ
• ความร่วมมือและความพึงพอใจกับหน่วยงานภายในและภายนอกที่ข้างานร่วมกัน
• Creativity / Proactive / Organize

JOB SPECIFICATION AND KEY COMPETENCY:

Specification

• หาข้อมูลเพื่อวางแผนกลยุทธ์การสื่อสารการตลาดธุรกิจอาหาร (Food Product)
• หาโอกาสเพื่อต่อยอดการรับรู้ ประสบการณ์ และ ยอดขาย กับพันธมิตรธุรกิจใหม่ๆ เช่น Food Service ; Linerman, Grab, Newและ Find Blogger ต่างๆ
• ช่วยผู้จัดการแผนกวางแผนการใช้เครื่องมือการสื่อสารการตลาดthe Social network, Medium, posm, event และ Sponsorship

Key Competencies:

• ความรู้และประสบการณ์การทํางานด้านการสื่อสารการตลาดธุรกิจ (Food Retail)
• ความรู้เรื่องและประสบการณ์ธุรกิจ (Food Product)
• ความชํานาญด้านภาษาอังกฤษ
• ความชํานาญเรื่องการใช้ Social Media
• Microsoft Excel Powerpoint

WORKING RELATION & CO-ORDINATION:

Internal contacts: บริษัท พูดแฟกเตอร์ จํากัด
External contacts: เอเจนซี่โฆษณา ซัพพลายเออร์ผลิตตียและอุปกรณ์การสื่อสารการตลาด, หน่วยงานเอกชนเช่น ธนาคาร และราชการ

คุณสมบัติ

• อายุ 23-30 ปี
• ประสบการณ์ 2-5 ปี
• วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี - ปริญญาโท
• ประสบการณ์ทำงานในธุรการสายอาหาร หรือโรงแรม จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 
คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (ดุสิต)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
เกี่ยวกับบริษัท
Boonrawd Brewery Co., Ltd. is a leading company with in product Singha Beer, Leo Beer, Singha Soda, Water B-ing in Thailand over than 85th years. Boonrawd provides high quality & innovation products and variety product choices in Thailand and other markets. To support strategic business expansion, we are looking for qualified candidates to fill the following position:
 
ข้อมูลของบริษัท
Company background
Name of Company :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Primary Industries :
อาหารและเครื่องดื่ม
Number of Employee :
6000"
Registration :
-
งาน หางาน สมัครงาน

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด เป็นบริษัทในเครือ ที่สำคัญของ บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด โดยก่อตั้งขึ้น เพื่อดูแลธุรกิจเครื่องดื่มของ บริษัทบุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และรับผิดชอบในการบริหารและทำการตลาดของ ผลิตภัณฑ์ เบียร์ โซดา น้ำดื่มเครื่องดื่มสุขภาพ น้ำแร่ธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ข้าวสารบรรจุถุง และ สาหร่ายทะเลทอดกรอบ ภายใต้เครื่องหมายการค้า “สิงห์” “ลีโอ” “ บีอิ้ง” “ เพอร์ร่า” “ พันดี”  “มาชิตะ” และ "ซันโว"

 

บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัด ดำเนินการบริหารโรงเบียร์ 3 แห่ง และโรงงาน ผลิตโซดาและน้ำดื่มรวม 7 แห่ง ในจุดสำคัญต่างๆ ทั่วทุกภูมิภาค พร้อมทั้งพัฒนาความรู้ ความสามารถของผู้แทนจำหน่ายด้านการให้บริการเพื่อรองรับความต้อง การของตลาด รวมถึงตอบสนอง
ผู้บริโภคให้ได้อย่างทั่วถึง โดยมีเครือข่ายเอเย่นต์จำนวน 300 ราย จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ทั่วราชอาณาจักร และมีตัวแทนจำหน่ายใน กว่า 50 ประเทศทั่วโลก และด้วยเกียรติบัตรรับรองระบบบริหารคุณภาพ ISO 9001:2008 รับรองมาตรฐานและระบบการจัดการความปลอดภัยของอาหาร ISO 22000 : 2005 รวมทั้ง GMP & HACCP และรางวัลเหรียญทองจากประเทศต่างๆ ทำให้ผู้บริโภคทั้งในประเทศไทยและทั่วโลกมั่นใจในคุณภาพสินค้าของบริษัทฯ

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมา บริษัท สิงห์ คอร์เปอเรชั่น จำกัดและบริษัทบุญรอด บริวเวอรี่ จำกัด มีส่วนร่วมในการพัฒนาคุณภาพชีวิตของ ชาวไทยควบคู่ไปกับการเติบโตของบริษัทฯ โดยการส่งเสริมให้มีการกระจายรายได้ สู่ท้องถิ่นประกอบกิจกรรมทางสังคมที่เป็นการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและวัฒนธรรม ไทยเป็นหลัก รวมถึงการสนับสนุนทางด้านการศึกษาและกีฬาทุกประเภท เพื่อเป็น การตอบแทนสังคมที่สนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯด้วยดีมาตลอด      
    

พันธกิจของบริษัท
Company statement
งาน หางาน สมัครงาน

วิสัยทัศน์

 

สิงห์ คอร์เปอเรชั่น ตั้งเป้าหมายว่าในอีก 3 ปี ข้างหน้า สิงห์ต้องเป็นเบียร์ Top 3 ของเอเชีย และก้าวขึ้นสู่ Top 50 แบรนด์ในระดับโลกภายใน 5 ปี เน้นการสร้างแบรนด์ให้กับองค์กรและสินค้า การแตกย่อยบริษัทให้เล็กลงเพื่อให้ง่ายต่อการตัดสินใจเรื่องงาน อีกทั้งยังคงคุณค่าความเป็นไทยไว้เสมอ

 

เป้าหมาย


เป้าหมายของสิงห์คือการเป็นแบรนด์ระดับโลก ที่มีมูลค่าของแบรนด์ (Valueable Brands) สูงสุด 50 อันดับ

นโยบายทรัพยากรบุคคล
Human Resource
งาน หางาน สมัครงาน
บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และบริษัทในเครือ ผู้ผลิตเครื่องดื่มตราสิงห์ เป็นบริษัทที่มีประวัติความเป็นมาอันน่าภาคภูมิใจแลยาวนานกว่า 80 ปี และ มีพนักงานในเครือมากกว่า 6,000 คน ซึ่งล้วนทำงานเป็นทีมอย่างเข้มแข็ง มีประสิทธิภาพ และมีเป้าหมายร่วมกัน คือความเติโตอย่างมั่นคงของบริษัทฯ และความก้าวหน้าในวิชาชีพของพนักงาน                                       
        
สวัสดิการสำหรับพนักงานบริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด และพนักงานบริษัทในเครือ
- โบนัสประจำปี
- ทุนการศึกษาต่อในระดับปริญญาโท
- กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
- ประกันสุขภาพหมู่และอุบัติเหตุ
- ส่วนลดสินค้าและร้านค้าของบริษัท
- ส่วนลดกิจกรรมที่บริษัทให้การสนับสนุน
- ของขวัญปีใหม่ประจำปี
- เงินช่วยเหลืออุบัติภัย/งานศพ
- เครื่องแบบพนักงาน
- ทุนการศึกษาบุตร
- กระเช้าเยี่ยมพนักงานเจ็บป่วย
- รถรับส่งพนักงาน
- ฯลฯ    
 
ข้อมูลติดต่อและแผนที่
Map & Contact Information
งาน หางาน สมัครงาน
Company Name :
Boonrawd Brewery Co., Ltd.
Address :
999 Samsen Road, Thanonnakornchaisri, Dusit, Bangkok 10300
Telephone :
0-2242-4396
Fax :
0-2669-4278
Contact Person :
สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ชื่อผู้ติดต่อ : สำนักงานการบุคคลกลาง บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
ที่อยู่ : 999 Samsen Road, Nakornchaisri Road, Dusit, Bangkok 10300
โทรศัพท์ : 0-2242-4396
โทรสาร : 0-2669-4278
โฮมเพจ : http://recruit.boonrawd.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด