หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

09/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ งานความปลอดภัย

Assistant Manager Security
บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)
อสังหาริมทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่และความรับผิดชอบ:
• ควบคุมวางแผนส่วนงานรักษาความปลอดภัย/การทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. /การทำงานของสายตรวจ
• งานรักษาความปลอดภัยเชิงป้องกัน(Loss Prevention)
• งาน Safety
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานภายนอกโครงการต่างๆ เช่น สถานีตำรวจ,การไฟฟ้า,การประปา,องค์การบริหารส่วนตำบล
• ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ภายในโครงการ
• วางแผนงานส่วนงานรักษาความปลอดภัย
• ดูแลความปลอดภัยและดูแลความเรียบร้อยภายในและโดยรอบโครงการ
• ประสานงานกับลูกค้าและชาวบ้านโดยรอบโครงการที่อาศัยทางผ่านเข้า – ออก
• ป้องกันและดูแลความเรียบร้อยภายในโครงการที่อาศัยทางผ่าน เข้า – ออก
• แก้ปัญหาเฉพาะหน้า หรือเหตุฉุกเฉินพร้อมทั้งรีบรายงานให้ทางสำนักงานทราบโดยทันที
• รวบรวมข้อมูลและจัดทำรายงาน
• หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ:
• เพศชาย อายุ 35 ปี ขึ้นไป
• วุฒิการศึกษา ปวช, ปวส, ป.ตรี ทุกสาขา
• มีประสบการณ์ในการดูแลรักษาความปลอดภัย อย่างน้อย 5 ปี ขึ้นไป
• มีประสบการณ์ด้านธุรกิจอสังหาริมทรัพย์,โครงการหมู่บ้านจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
• มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ต่าง ๆ ที่ช่วยในกรณีเกิดเพลิงไหม้ การเคลื่อนย้ายและช่วยเหลือผู้ประสบภัยเบื้องต้น
• มีประสบการด้าน Loss prevention (LP) จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
• ไม่เคยต้องโทษคดีอาญา หรือคดีร้ายแรง ทางบริษัทจะมีการตรวจสอบประวัติจากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ
• มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักงานบริการ มีความคิดสร้างสรรค์ มีภาวะผู้นำ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้ และมีความซื่อสัตย์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
U City PCL is a listed Thai property developer and investor with over 30 years of experience. U City's strategy is to invest or develop diversified real estate near mass transit lines both locally and overseas, while being responsive to contemporary lifestyles and being conscious of local environmental and social needs. Following a number of major acquisitions since 2016, U City has rapidly expanded its portfolio, which now includes a substantial presence across Europe and Asia, mainly in the hospitality sector where it is among the largest listed hospitality players with over 25,000 keys to date. U City also possesses two hotel management platforms and related spectrum of brands under Vienna House and Absolute Hotel Services that allow U City to expand organically and flexibly.
Solely or through joint-ventures with leading companies, U City is developing or investing in a considerable multi-year pipeline in projects that include condominiums, an international school, a mixed-use building and landmark hotels, which not only allow U City to capture broader opportunities but enable risk diversification and business cycle mitigation.

บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด มหาชน เป็นบริษัทด้านการลงทุนและพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ซึ่งดำเนินธุรกิจมากว่า 30 ปี และจดทะเบียนอยู่ในตลาดหลักทรัพย์ กลยุทธ์ทางธุรกิจของ ยู ซิตี้ คือการลงทุนในอสังหาริมทรัพย์ที่มีคุณภาพทั่วโลก โดยเพิ่มมูลค่าของการลงทุนจะดำเนินการผ่านหรือพัฒนาการทำงานที่ซอนเนอร์ยี่กันภายในพอร์ตการลงทุน ยุทธศาสตร์การขยายธุรกิจยังประกอบด้วยการเป็นหุ้นส่วนในการพัฒนา การพัฒนาที่ควบคู่ไปกับระบบขนส่ง ขณะเดียวกันก็สร้างความกลมกลืนในวิถีชีวิตร่วมสมัย อีกทั้งตระหนักถึงความสำคัญเกี่ยวกับสิ่งแวดล้อมและสังคม นับตั้งแต่การเข้าไปลงทุนในกิจการหลัก ๆ ตั้งแต่ปี 2559 ยู ซิตี้ ได้ขยายการลงทุนในหลักทรัพย์อย่างรวดเร็วจนกระทั่งปัจจุบันบริษัท ฯ มีธุรกิจมากมายทั้งในทวีปยุโรปและเอเชีย โดยเฉพาะอย่างยิ่งในกลุ่มธุรกิจการโรงแรมและการบริการซึ่งส่งผลให้บริษัท ฯ กลายเป็นหนึ่งในผู้ดำเนินธุรกิจโรงแรมที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์ที่ใหญ่ที่สุดด้วยจำนวนห้องพักรวมสูงถึง 25,000 ห้องพัก นอกจากนี้ ยู ซิตี้ ยังมีส่วนที่เป็นการดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการโรงแรม และแบรนด์ย่อยอีกมากมายภายใต้ “เวียนนา เฮ้าส์” และ “แอบโซลูท โฮเท็ล เซอร์วิส” ซึ่งทำให้ยู ซิตี้ สามารถขยายธุรกิจได้อย่างคล่องตัว และเป็นไปตามกลไกตลาดที่แท้จริง
ทั้งนี้ ไม่ว่าการลงทุนในลักษณะที่บริษัทเข้าไปลงทุนเอง หรือเป็นการร่วมทุนกับบริษัทชั้นนำก็ตาม ยู ซิตี้ มีแผนการลงทุนสู่อนาคตอย่างมากมาย ทั้งในโครงการก่อสร้างคอนโดมิเนียม โรงเรียนนานาชาติ โครงการก่อสร้างอาคารแบบมิกซ์ยูธ ที่ผนวกฟังก์ชันของอาคารที่เป็นโรงแรมสำคัญ ๆ เข้ากับการใช้งานพื้นที่ในรูปแบบอื่น ๆ ซึ่งโครงการต่าง ๆ เหล่านี้ ไม่เพียงแต่จะสร้างโอกาสทางธุรกิจให้แก่บริษัท ฯ เท่านั้น แต่ยังเป็นพื้นฐานสำคัญที่ช่วยกระจายความเสี่ยง รวมถึงการบรรเทาความผันผวนทางธุรกิจด้วย

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ์คุณณัฐธิตา  มาปัด , คุณรัตวัฒน์ วงศ์วัฒนานนท์
ที่อยู่ : 21 อาคาร TST ซอยเฉยพ่วง ถนนวิภาวดี-รังสิต จอมพล จตุจักร กรุงเทพ
โทรศัพท์ : 02-2738838 EXT 2102
โทรสาร : 0-2260-5056
โฮมเพจ : http://www.ucity.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ยู ซิตี้ จำกัด (มหาชน)