หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ-ผู้จัดการ ฝ่ายบัญชีและการเงิน (งานงบการเงิน)

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- มีความรู้และประสบการณ์ 5 ปีขึ้นไป งานด้านงบการเงิน และการวางแผนควบคุมและจัดทำงบประมาณ
- มีประสบการณ์ในการจัดทำบัญชี ปิดงบการเงิน ของสถาบันการเงิน วิเคราะห์งบการเงิน และมีความเชี่ยวชาญด้านภาษีอากร
- เป็นผู้สอบบัญชีรับอนุญาตจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ (CPA)
- มีความซื่อสัตย์สุจริต ละเอียดรอบคอบ
- มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : การบัญชีและการจัดการ
สาขา : การบริหารการเงิน
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้:-  

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 123 Sun Tower A Bldg Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2610-2214,0-2610-2229,0-2610-2240
โทรสาร : 0-2617-8246
โฮมเพจ : http://www.sam.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด