หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

22/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยผู้จัดการ - ลูกค้าสัมพันธ์ (PFC) หลายอัตรา

Personal Financial Consultant
บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

• บริหารงานขาย และปฏิบัติงานขาย รวมถึงการให้การบริการแก่ลูกค้าบุคคลธรรมดา โดยการปฏิบัติงานขายภายในสาขา รวมทั้งให้การสนับสนุนการปฏิบัติงานเอกสาร การปฏิบัติการทางด้านงานควบคุมสาขา และงานสนับสนุนสาขาที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย.

คุณสมบัติ

• วุฒิการศึกษาปริญญาตรี ทุกสาขา
• มีบุคคลิกภาพดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และสามารถทำงานเป็นทีมได้
• มีทักษะการเป็นผู้นำมีการตัดสินใจที่ดี มีความกระตือรือร้นในการปฏิบัติงานให้ประสบผลสำเร็จ มีความซื่อสัตย์สุจริต
• มีใบอนุญาตผู้ทำหน้าที่ติดต่อผู้ลงทุน และใบอนุญาตนายหน้าประกันชีวิต และประกันวินาศภัย
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 5 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การจัดการทั่วไป
เกี่ยวกับบริษัท
TMB มุ่งมั่นในการ Make THE Difference…เปลี่ยนเพื่อให้ชีวิตดีขึ้น และมอบสิทธิพิเศษสูงสุดให้กับลูกค้าของธนาคาร ด้วยแนวทางในการส่งมอบผลิตภัณฑ์และบริการที่ตรงกับความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง (Need-based) ทั้งง่ายและสะดวก (Simple & Easy) เป็นหัวใจหลัก 
ชื่อผู้ติดต่อ : Somjai Yodchompu
ที่อยู่ : TMB BANK PUBLIC COMPANY LIMITED 27th Fl., Tower A , 3000 Phahonyothin Rd., Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 662 242 3584
โทรสาร : 662 242 3594
โฮมเพจ : http://www.tmbbank.com/career
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ธนาคารทหารไทย จำกัด (มหาชน)