หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

24/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ประสานงานฝ่ายขาย

Sales Coordinator
บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
การคมนาคมขนส่ง
กทม. (สัมพันธวงศ์)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • จัดทำ และควบคุมระบบเอกสารภายในฝ่าย
 • รวบรวม order ฝ่ายขายทุกฝ่ายเพื่อทำรายงาน
 • จัดทำเอกสารการรับคืนสินค้า
 • ติดตามงานจากฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
 • จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง
 • รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
 • เพศหญิง
 • วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. หรือเทียบเท่า
 • มีความสามรถในการติดต่อประสานงาน 
 • มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี
 • สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office (word, excel, powerpoint) ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถทำงานภายใต้แรงกดดัน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (สัมพันธวงศ์)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือสูงกว่า และมีความชำนาญเฉพาะทางในสาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • คอมมิชชั่น
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นผู้ผลิตสินค้า ส่งออกและนำเข้าผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรและวัตถุดิบให้กับฟาร์มเลี้ยงสุกรและไก่ทั่วราชอาณาจักร
 
ชื่อผู้ติดต่อ : รัตนา
ที่อยู่ : 39/9 หมู่ที่ 1 ตำบล พระยาบันลือ อำเภอ ลาดบัวหลวง จังหวัด พระนครศรีอยุธยา 13230
โทรศัพท์ : 0-2221-8116-20,035-955-430
โทรสาร : 0-2224-4036
โฮมเพจ : http://www.nanapanagri.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท นานาพรรณเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด