หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/05/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้จัดการ ฝ่ายวางแผนและพัฒนาธุรกิจ (งานวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึก Data Analytics)

Data Analytics
บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด
การเงิน/การธนาคาร/หลักทรัพย์
กทม. (จตุจักร)
คุณสมบัติ
- ปริญญาตรี/โท สาขาสถิติ คอมพิวเตอร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
- ประสบการณ์ด้าน Data Analytics และ/หรือมีประสบการณ์ในงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูลด้านการเงินหรือระบบการเงินการธนาคาร ไม่น้อยกว่า 5 ปี
- สามารถบริหารจัดการและใช้ประโยชน์จากข้อมูลในลักษณะการวิเคราะห์เชิงลึก (Data Analytics) ได้
- มีทักษะการวิเคราะห์ข้อมูล การประสานงาน และมีวิธีการคิดที่เป็นระบบ
- สามารถวิเคราะห์และปฏิบัติงานด้านเทคนิคในการวิเคราะห์และสร้างแบบจำลอง (Model) หรือเครื่องมือเพื่อคาดการณ์ (Predictor)
- มีความสามารถในการใช้เครื่องมือหรือโปรแกรมด้านการทำ Data Analytics หรือเครื่องมือสนับสนุนในการวิเคราะห์อื่น ๆ 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กทม. (จตุจักร)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : วิทยาศาสตร์ประยุกต์
สาขา : สถิติธุรกิจและการประกันภัย
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด (บสส.) เป็นองค์กรรัฐวิสาหกิจ มีกองทุนเพื่อการฟื้นฟูและพัฒนาระบบสถาบันการเงินเป็นผู้ถือหุ้นใหญ่ ธุรกิจหลัก คือการบริหารสินทรัพย์ด้อยคุณภาพและทรัพย์สินรอการขาย มีความประสงค์จะรับสมัครผู้มีความรู้ ความสามารถเข้ามาร่วมงานกับองค์กร ดังนี้:-  

ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 123 Sun Tower A Bldg Vibhavadi-Rangsit Road, Chomphon, Chatuchak, Bangkok 10900
โทรศัพท์ : 0-2610-2214,0-2610-2229,0-2610-2240
โทรสาร : 0-2617-8246
โฮมเพจ : http://www.sam.or.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บริหารสินทรัพย์สุขุมวิท จำกัด