หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

26/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยสถาปนิก

Architect assistant
ด่วนมาก!
บริษัท ลานนาคอม จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม , อิเล็กโทรนิกส์/เครื่องใช้ไฟฟ้า
เชียงใหม่
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ออกแบบภายใน เขียนแบบ งานตกแต่งและงานปรับปรุง ห้องเรียนหรือห้องประชุม ด้านสถาปัตยกรรม เพื่อให้สอคคล้องกับระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
- เขียนแบบงานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานสเปคอื่นๆ
- นำเสนองานในรูปแบบ 3มิติ สามารถเลือกวัสดุและประมาณราคา

- เขียนแบบสถาปัตยกรรมและวิศวกรรม

- ถอดแบบประมาณราคา

ผู้ได้รับการคัดเลือกเข้าทำงานในตำแหน่งดังกล่าว จะได้รับการพัฒนาและฝึกอบรมอย่างต่อเนื่อง ทั้งด้านเทคโนโลยีและภาษาอังกฤษ


คุณสมบัติ
1. อายุไม่เกินกว่า 30 ปี ไม่จำกัดเพศ
2. จบการศึกษาระดับ ปวช-ปวส สาขา สถาปัตยกรรม
3. มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม Autocad, 3D max, Sketchup, MS-Office
4. สามารถสื่อสารด้วยภาษาอังกฤษ ทั้งการฟัง พูด อ่าน เขียน ได้
5. มีทักษะการสื่อสาร มีความสามารถในการนำเสนอ ให้ผู้ฟังเข้าใจได้
6. มีทักษะในการเรียนรู้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องกับสายงานด้วยตัวเองอย่างสม่ำเสมอ
7. มีบุคลิกภาพ และมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
8. มีความรับผิดชอบ ไม่ละทิ้งงานที่ได้รับมอบหมาย และตรงต่อเวลา
9. มีทัศนะคติที่ดีต่อองค์กร ลูกค้าและเพื่อนร่วมงาน
10. เปิดใจมีการเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
11. สามารถทำงานภายใต้สภาพความกดดันและทำงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนดได้
12. สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้ รวมทั้งประจำอยู่ไซต์งานต่างจังหวัดได้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าทุนการศึกษา
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • ประกันสุขภาพ
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ลานนาคอม จำกัด ผู้ให้บริการให้คำปรึกษา ออกแบบ จำหน่าย ติดตั้ง ฝึกอบรม ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสำหรับมหาวิทยาลัยในภาคเหนือ ต้องการรับสมัครพนักงานจำนวนมาก เพื่อรองรับการขยายงานดังต่อไปนี้

Lannacom Co., Ltd.

The Information Technology Solutions provider for higher education institute in the northern part of Thailand seeking for our team members for expanding our business as followed:

 

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Human Resource Department
ที่อยู่ : 125 Moo 6, T. Hangdong, A. Hangdong, Chiangmai 50230
โทรศัพท์ : 053-441-480
โทรสาร : 053-426-100
โฮมเพจ : http://www.lanna.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลานนาคอม จำกัด