หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยเหลือคนไข้

Patient Service
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • อำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติทั้ง IPD และ Day Surgery  เช่น แนะนำบริการ Free Wifi แก่ผู้ป่วยและญาติทั้ง IPD และ OPD เป็นต้น
 • แนะนำและบริการแก้ปัญหาการใช้งานระบบ Touch Screen และ I-Connect แก่ผู้มารับบริการ รวมทั้งแจ้งซ่อมบำรุงทำการแก้ไขระบบให้พร้อมใช้งาน ผ่านทางคอมพิวเตอร์
 • ประสานงานในการจัดเตรียมและตรวจสอบความพร้อมของห้องพักหลังได้รับการเตรียมห้อง และก่อนทำการรับผู้ป่วยใหม่รวมถึงการบริการอาหารและยาประจำวัน และรับแจ้งเรื่องต่างๆ
 • ดูแลความสะอาด สภาพแวดล้อมภายในห้องพักผู้ป่วย และบริเวณที่ปฏิบัติงาน
 • รับเรื่อง และประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง ทั้งภายในแผนกและภายนอกแผนกอื่นๆ ทุกแผนกในโรงพยาบาล
 • บันทึกปัญหาข้อเสนอแนะจากการใช้งานระบบและห้องพักเพื่อการพัฒนาปรับปรุงให้บริการ
คุณสมบัติ
 • การศึกษาระดับ ปวส. โดยต้องมีประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วย
 • มีทักษะการสื่อสารประสานงาน
 • มีทักษะภาษาอังกฤษ
 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 12,000 บาท
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปวช.-ปวส.
สวัสดิการ
 • เงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • ค่ารักษาพยาบาล
 • ค่าใบประกอบวิชาชีพ
 • ประกันสังคม 
 • การตรวจสุขภาพประจำปี
 • ชุดฟอร์ม
 • โบนัสผันแปร
 • ค่าทำงานล่วงเวลา (OT)
 • กองทุนสวัสดิการเงินกู้
 • การฝึกอบรม
 • งานเลี้ยงประจำปี
 • อื่นๆ ตามตำแหน่งงาน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 50 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณสุรชัย ศรีเทพ
ที่อยู่ : 80/1 Sukhumvit 21 Rd. (Asoke), Klongtoey Nue, Vadhana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 0-2639-3399,081-676-1333
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด