หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

13/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ช่วยแพทย์

Medical Assistant
ด่วนมาก!
โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (วัฒนา)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. จัดเตรียมห้องตรวจให้พร้อมใช้งาน
2. ดูแล / จัดเตรียม / จัดเก็บเครื่องมือ อุปกรณ์การแพทย์ ให้พร้อมใช้งาน
3. บันทึกสถิติ ขาด ลา มาสาย และระยะเวลาการตรวจของแพทย์ประจำวัน
4. ต้อนรับและอำนวยความสะดวกแก่ผู้ป่วยและญาติรวมทั้งลูกค้าภายในของโรงพยาบาล
5. ดำเนินการเบิกยาและเวชภัณฑ์เครื่องมือต่างๆ ตามคำสั่งแพทย์
6. ช่วยแพทย์ในการหยอดยา จัด Position และช่วยแพทย์ทำหัตถการหรือทำ Laser

คุณสมบัติ
  • วุฒิการศึกษาผู้ช่วยพยาบาลหลักสูตร 1 ปี หรือ ปวส.ขึ้นไปหรือเทียบเท่า
  • รักการให้บริการ
  • มีทักษะในการสื่อสาร
  • มนุษยสัมพันธ์ดี
  • มีทักษะคอมพิวเตอร์เบื้องต้น
  • มีทักษะภาษาอังกฤษในระดับพอใช้


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (วัฒนา)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : สาธารณสุขศาสตร์
สวัสดิการ
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
เกี่ยวกับบริษัท
โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เป็นโรงพยาบาลเอกชนเฉพาะทางด้านจักษุแห่งแรกของประเทศไทยที่มีประสบการณ์ยาวนานกว่า 55 ปีมีความเชี่ยวชาญในทุกสาขาโรคตา ด้วยการผสมผสานความก้าวหน้าทางวิชาการพร้อมด้วยเทคโนโลยีอันทันสมัย เพื่อการรักษาดวงตาอย่างครบวงจรและได้รับการรับรองคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001 : 2008 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : โรงพยาบาลจักษุ รัตนิน เลขที่ 80/1 ถนนสุขุมวิท 21 (อโศก) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 02-056-3333 ต่อ 710
โทรสาร : 02-6393311
โฮมเพจ : http://www.rutnin.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน โรงพยาบาลจักษุรัตนิน/บริษัท แพทย์รัตนิน จำกัด