หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

18/03/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ตรวจสอบ/ประสานงาน/ วิศวกรก่อสร้าง(ยินดีต้อนรับนักศึกษาจบใหม่)

บริษัท ลิตเติ้ล เฮาส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
อสังหาริมทรัพย์
ชลบุรี
หน้าที่และความรับผิดชอบ
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่งวิศวกรโยธาจบใหม่บริษัทลิตเติ้ลเฮาส์

เรามองหาผู้ที่ต้องการทำงานในวิชาชีพที่ตนเองรัก มีความใฝ่เรียนรู้ ที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่นอกรั้วมหาวิทยาลัย

ลักษณะงาน : Team Work ขับรถบ่อย สื่อสาร เขียนแบบ ออกแบบ พูดคุย เดินทางไปต่างจังหวัดเป็นประจำ

 • รับโจทย์จากรุ่นพี่และนำมาส่งภายในระยะเวลาที่กำหนด
 • เรียนรู้โปรแกรมที่เกี่ยวข้องเพื่อใช้งานภายในบริษัท
 • เรียนรู้การสื่อสารให้มีประสิทธิภาพ
 • ได้รับการฝึกฝน เขียน Auto Cad อย่างต่อเนื่อง
 • ได้รับการฝึกเขียน โปรแกรม SketchUp นำมาส่งตามเวลาที่กำหนด
 • ได้รับการฝึกตรวจรับมอบงานจากผู้รับเหมา
 • รับผิดชอบโครงงานขนาดเล็กได้รับมอบหมายอย่างน้อย 2 ชิ้นต่อปี

ท่านจะต้องนำความรู้พื้นฐานเหล่านี้ไปปฏิบัติงานจริงตลอดช่วงปีแรกของการทำงาน เพื่อเป็นพื้นฐานในระดับต่อไป


คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
 • อายุ 21 ปีขึ้นไป
 • สามารถเดินทางไปนอกพื้นที่ได้
 • กิริยา มารยาทดี
 • สุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นอุปสรรคต่อการทำงาน
 • วุฒิการศึกษาระดับปวส หรือปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา หรือ ที่เกี่ยวข้อง
 • เกรดเฉลี่ยไม่ต่ำกว่า 2.50
 • พร้อมเรียนรู้ในการขับขี่รถยนต์ 
 • อัธยาศัยดี สามารถเข้าร่วมกับคนอื่นได้ กล้าแสดงความคิดเห็น
 • ไม่มีประวัติอาชญากรรม หรือเคยต้องคดีอาญา
 • มีความอดทน มุมานะ พยายาม ทำงานในสภาวะกดดันได้ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 30,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 3 ปี
สถานที่ : ชลบุรี
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
สวัสดิการ
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัทของเราจดทะเบียนใหม่เมื่อปี 2558  ประกอบกิจการในประเภทพัฒนาอสังหาริมทรัพย์     เช่น บ้านเดี่ยว บ้านแฝด อาคารพาณิชย์ หมู่บ้านจัดสรรค์ อยู่ในพื้นที่ ศรีราชา พัทยา ระยอง บ่อวิน ปลวกแดง เขตพื้นที่นิคมอุตสาหกรรม 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : Toto
ที่อยู่ : 17/8 ค ถนนพระยาสัจจา ตำบลบางปลาสร้อย อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000
โทรศัพท์ : 081-398-5456
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ลิตเติ้ล เฮาส์ ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด