หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้ปฏิบัติการเฉพาะทางห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

Laboratory Technician Microbiologe
ด่วนมาก!
บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
ความงาม/เครื่องสำอางค์
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

- ดูแลควบคุมกระบวนการและปรับปรุงวิธีการทดสอบ (Test Method) ด้านจุลชีววิทยาทุกขั้นตอนในการผลิต ทั้งวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องสำอางผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป, รวมทั้งการตรวจสอบการปนเปื้อนของเชื้อจุลินทรีย์ของเครื่องมือ, เครื่องจักร และระบบน้ำที่ใช้ในการผลิต ตลอดจนการตรวจสอบความคงตัวของผลิตภัณฑ์ (Stability)

- ดำเนินการเรื่องใบครอบครองเชื้อ

- และด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องภายในแผนก

คุณสมบัติ
คุณสมบัติ
- เพศชาย-หญิง อายุไม่เกิน 30 ปี
- ปริญญาตรี วิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาจุลชีววิทยา หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
- มีประสบการณ์การทำงานด้าน Microbiology Laboratory โรงงานเครื่องสำอาง,ยา อย่างน้อย 1 ปี
- มีภาวะความเป็นผู้นำ มีทัศนคติที่ดี มีความรับผิดชอบสูงพร้อมทั้งมีความกระตือรือร้นและความระเอียดรอบคอบในการทำงาน
- ประจำโรงงานสาขาลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : จุลชีววิทยา
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่ายินดีมงคลสมรส
  • ประกันสังคม
  • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
  • ลาบวช
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
  • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
เกี่ยวกับบริษัท

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด ดำเนินธุรกิจเป็นผู้ผลิต และจำหน่ายเครื่องสำอาง และเวชสำอางที่มีส่วนผสมของวิตามิน อี เป็นหลัก ภายใต้เครื่องหมายการค้า KA

 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ที่อยู่ : 73-74 หมู่ 7 ตำบลคูบางหลวง อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140
โทรศัพท์ : 02-5981484-7
โทรสาร : 02-5981484-7 ต่อ 3001
โฮมเพจ : http://www.ka-th.com