หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/01/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายขาย

บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)
การคมนาคมขนส่ง
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. คุมธีมงานป้าย จัดทำโปรเจคป้าย

2. ติดต่อลูกค้ากรุ๊ปทัวร์จีน กลุ่มแอร์ไลน์และกรุ๊ปจีน กลุ่มลูกค้า Top Up พบลูกค้ารายใหญ่ 1,290 Air Asia

3. จัดทำแผนการตลาดของบริษัทฯล่วงหน้า เพื่อเสนอขออนุมัติแผนต่อผู้บริหารฯ

4. ดูแลเรื่องการจัดเก็บรายได้จากการดำเนินงานในส่วนโฆษณา และ ประชาสัมพันธ์ จากผู้สนับสนุน เพื่อส่งให้บริษัทฯ

5. ดูแล บริษัท อาร์พี ทรานสปอร์ตเทชั่น จำกัด ในส่วนของลูกค้าจำนวนผู้โดยสารรถตู้

6. วางแผนเพิ่มยอดขายตั๋วยกเล่ม

7. สัญญา Wrap เรือ (CMYU)

คุณสมบัติ

1.สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

2. สามารถออกงานต่างจังหวัดได้

3. สามารถการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

4. สามารถการประสานงาน/การประสานความร่วมมือ กับหน่วยงานภายในและภายนอกได้

5. มีความรู้ในการบริหารงาน และ การวางแผนการตลาด ประสานงาน รักงานด้านบริการ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 5 - 10 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาการจัดการ
สาขา : การตลาด
สวัสดิการ
1. เงินค่าตำแหน่ง (สำหรับระดับหัวหน้าขึ้นไป)
2. เงินค่าเที่ยวเรือ (สำหรับพนักงานประจำเรือ)
3. ค่าโทรศัพท์ (บางตำแหน่ง)
4. เบี้ยเลี้ยงเมื่อปฏิบัติงานนอกสถานที่
5. สวัสดิการอาหาร
6. ที่พักพนักงาน (ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
7. ค่าเครื่องนอน ( ที่จ.สุราษฎร์ธานี)
8. เครื่องแบบ
9. สวัสดิการเงินกู้
10. โบนัส
11. ปรับเงินเดือนประจำปี
12. เงินช่วยเหลือกรณีต่างๆ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และคู่สมรส
13. ค่าโดยสารเรือเฟอร์รี่ รวมทั้งบิดา มารดา บุตร และ คู่สมรส
14. ค่ารักษาพยาบาล
15. ตรวจสุขภาพประจำปี
16. ประกันสังคม
17. กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
18. งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี
19. วันหยุดพักผ่อนประจำปี
20. ทำงานวันจันทร์ถึงวันศุกร์(Office)
เกี่ยวกับบริษัท
  • บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้ดำเนินธุรกิจท่าเรือและธุรกิจเดินเรือเฟอร์รี่เพื่อโดยสารและขนส่งรายใหญ่ที่สุดในภาคใต้ที่ได้รับการรับรองมาตรฐาน ISO 9001:2008 บริษัทให้บริการเรือโดยสารข้ามฟากกับประชาชนและนักท่องเที่ยว รวมถึงขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภคและยานพาหนะข้ามฟากระหว่างดอนสัก เกาะสมุย และเกาะพะงัน ด้วยประสบการณ์ที่ยาวนานกว่า 35 ปี

    บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน) มีการเจริญเติบโตอย่างมั่นคงด้วยวิสัยทัศน์ที่จะเป็นผู้นำในกิจการขนส่งและการเดินเรือทางทะเลในระดับภูมิภาคในอนาคตด้วยการบริการที่เป็นมาตรฐานสากล รวมถึงเป็นส่วนหนึ่งในการขับเคลื่อนและพัฒนาเศรษฐกิจและชุมชนของเกาะสมุยและเกาะพะงัน บริษัทจึงมีความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะเติบโตและเจริญก้าวหน้าไปพร้อมกับบริษัท
 
ที่อยู่ : 281 ซอย สุทธิพงศ์ 1 ถนน สุทธิสารวินิจฉัย แขวง ดินแดง เขต ดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ : 0-2277-4488
โทรสาร : 0-2277-8511
โฮมเพจ : http://www.rajaferryport.com/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ท่าเรือราชาเฟอร์รี่ จำกัด (มหาชน)