หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

19/01/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายคลังยาและเวชภัณฑ์

Division Director Inventory Management
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด
ไอที - ซอฟต์แวร์/โทรคมนาคม
กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. วางกลยุทธ์ในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทและโรงพยาบาล และเพียงพอในการบริการ
2. กำหนดนโยบายและระเบียบปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการคลังสินค้าให้มีประสิทธิภาพ ลดต้นทุน และตรวจสอบได้
3. วางแผนและบริหารจัดการคลังสินค้าทุกประเภทในโรงพยาบาลให้เป็นไปตามมาตรฐานนโยบาย และระเบียบปฏิบัติที่กำหนด
4. พัฒนากระบวนการในการเพิ่มประสิทธิภาพและลดต้นทุนในการบริหารจัดการสินค้าคงคลังอย่างต่อเนื่อง
5. บริหารจัดการให้มีสินค้าพร้อมใช้งาน ครอบคลุมความต้องการในการใช้งานของแต่ละโรงพยาบาล
6. บริหารจัดการสินค้าคงคลังระหว่างเครือเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร และลดต้นทุนการในสำรองสินค้าภาพรวม
7. บริหารจัดการสินค้าหมดอายุ สินค้าไม่เคลื่อนไหวได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดการสูญเสียในส่วนของสินค้าหมดอายุและสินค้าไม่เคลื่อนไหว
8. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าคงคลัง หาแนวทางพัฒนา และนำเสนอต่อทีมบริหารของแต่ละโรงพยาบาลอย่างสม่ำเสมออย่างน้อยเดือนละ ครั้ง
9. วางแผนและบริหารจัดการ การใช้อัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน

คุณสมบัติ

1.ผ่านงานด้านบริหารคลังสินค้าของโรงพยาบาล อย่างน้อย 5 ปี                                                                                                        2.มีทักษะความรู้เรื่องการบริหารจัดการสินค้าคงคลัง การบริหารจัดการสินค้าฝากขาย การวิเคราะห์ข้อมูล และการพยากรณ์ความต้องการใช้สินค้า                                                                                                                                                                                    3.มีความรู้เรื่องยาและเวชภัณฑ์ต่างๆที่ใช้ในโรงพยาบาลเป็นอย่างดี                                                                                                  4.ความรู้ด้าน Software บริหารคลังสินค้า Technology และ Solution ใหม่ๆที่นำมาใช้ในการบริหารจัดการคลังสินค้า                      5.มีทักษะการสื่อสาร การแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และการบริหารจัดการบุคลากรจำนวนมาก                                                            6.มีประสบการณ์งานด้านการบริหารทั่วไป


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 5 - 8 ปี
สถานที่ : กรุงเทพมหานคร, สมุทรปราการ
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • ค่าทำงานล่วงเวลา
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • ประกันสุขภาพ
  • ประกันอุบัติเหตุ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ประกอบธุรกิจหลักในการพัฒนาอสังหาริมทรัพย์และ การบริหารอาคารสำนักงาน แบบครบวงจร ทั้งในด้านการบริหารอาคาร งานขาย งานธุรการ งานการบัญชี และการเงินและ การบริหารอาคารที่พักอาศัย ซึ่งอยู่ในพื้นที่ย่านศูนย์กลางธุรกิจ อาทิพื้นที่บริเวณสีลม สาทร และ สุขุมวิท และพื้นที่ที่เป็นทำเลที่ดี ในย่านใจกลางธุรกิจของกรุงเทพมหานคร นอกจากนี้ ในปัจจุบัน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน) ยังหันมามุ่งเน้นดำเนินธุรกิจการบริหารจัดการโรงพยาบาล โดยมีโรงพยาบาลในเครือข่าย ทั้งหมด 4 จังหวัด และมีแนวโน้มในการเติบโตอย่างรวดเร็วเพื่อรองรับตลาดที่เปิดกว้างต่อไปในอนาคต 
ชื่อผู้ติดต่อ : เมธาพร
ที่อยู่ : 29 Bangkok Business Center, 16rd Floor, Sukhumvit 63 Rd., Klongtonnua, Wattana, Bangkok 10110
โทรศัพท์ : 027142172
โทรสาร : 0-2714-3478
โฮมเพจ : http://www.principalcapital.co.th/
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท พริ้นซิเพิล แคปิตอล จำกัด (มหาชน)/บริษัท พริ้นซิเพิล เฮลท์แคร์ จำกัด