หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

31/03/2564
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินและบัญชี

Finance And Accounting Director
บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
ยานพาหนะ/อะไหล่
สงขลา
หน้าที่และความรับผิดชอบ
1. บริหารจัดการด้านบัญชีและการเงินทั้งหมดของบริษัท กำหนดนโยบายและวางแผนกลยุทธ์งานด้านบัญชีการเงินให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท
2. บริหารและควบคุม Cash Flow ของบริษัทในเครือให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของบริษัท
3. จัดทำรายงานทางการเงิน เพื่อแสดงผลการดำเนินงานและฐานทางการเงิน พร้อมทั้งวิเคราะห์ในเชิงลึก รวมถึงวิเคราะห์สถานการณ์ทางการเงิน ของแต่ละบริษัทในเครือ
4. บริหารและควบคุมงานบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องตามมาตรฐานงานบัญชี และข้อกำหนดของกฎหมายต่างๆ
5. กำหนดและทบทวนกระบวนการตรวจสอบ สอบทาน ทบทวนข้อมูลบัญชีและการเงิน
6. บริหารความเสี่ยงทางการเงิน วางแผนการบริหารเงิน การจัดการเงินสดและสภาพคล่อง จัดทำงบประมาณการทางการเงินระยะสั้นและระยะยาว จัดทำประกันภัย จัดหาเงินทุน เพื่อสนับสนุนการดำเนินธุรกิจของบริษัท
7. จัดทำคู่มือการปฏิบัติงานของฝ่าย และปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันสอดคล้องกับการทำงานจริง ข้อกำหนดของทางการและหลักวิธีปฏิบัติทางบัญชีที่อาจเปลี่ยนแปลง
8. บริหาร และพัฒนาทีมงานให้สามารถทำงานได้ตามมาตรฐานของบริษัท
9. เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อ ประสานงาน หรือบริหารความสัมพันธ์ กับหน่วยงานภายนอกที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีการเงิน

คุณสมบัติ

1. เพศชาย หรือหญิง อายุ 35 ปี ขึ้นไป

2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือโท สาขาการเงิน การบัญชี เศรษฐศาสตร์ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

3. มีความรู้เชิงลึกด้านบัญชี บัญชีบริหาร การจัดการทางการเงิน การจัดทำงบประมาณ ภาษีอากร โดยมีประสบการณ์การทำงานในสายงานที่เกี่ยวข้อง

4. มีประสบการณ์ในระดับบริหารอย่างน้อย 5 ปี

5. หากมี CPA หรือประสบการณ์ในธุรกิจซื้อมา/ขายไป จะพิจารณาเป็นพิเศษ

6. มีภาวะผู้นำ สามารถรับผิดชอบและพัฒนางานและทีมงาน ให้ได้ประสิทธิภาพ บรรลุวัตถุประสงค์บริษัท

7. ซื่อสัตย์ อดทน และสามารถทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี 


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 80,000 - 160,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 10 - 15 ปี
สถานที่ : สงขลา
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
กลุ่มบริษัทบ้านซูกรุ๊ป ดำเนินธุรกิจจัดจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 14 จังหวัดภาคใต้ และเป็นตัวแทนจำหน่ายรถจักรยานยนต์ซูซูกิ ใน 9 จังหวัด ดังนี้ สงขลา, นครศรีธรรมราช, สุราษฏร์ธานี, ชุมพร, ระนอง, พังงา, ภูเก็ต, ตรัง และสตูล และมีบริษัทในเครือ 19 บริษัท ประกอบด้วยกลุ่มธุรกิจรถจักรยานยนต์และรถยนต์, ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์โตโยต้า (สงขลาและสตูล), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์นิสสัน (สุราษฏร์ธานีและชุมพร), ธุรกิจตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ซูซูกิ (กทม. สาขาพระราม 2 และสาขาพัฒนาการ), ธุรกิจเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ใน 14 จังหวัดภาคใต้, ธุรกิจบริการ, ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ และธุรกิจสนามกอล์ฟ ต้องการรับสมัครบุคลากรที่มีคุณภาพ เพื่อรองรับการขยายงานและความเติบโตของบริษัท 
ชื่อผู้ติดต่อ : K.Ananta
ที่อยู่ : 371 Samchai rd, Hat Yai, Hat Yai, Songkhla 90110
โทรศัพท์ : 074-342-800 ต่อ 140
โฮมเพจ : http://www.bansuzuki.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท บ้านซูซูกิ จำกัด
คีย์เวิร์ด : Finance Director , Accounting Director , FI , co , บัญชีและการเงิน , Finance & Accounting , Finance And Accounting , Cash Flow , บริหารความเสี่ยงทางการเงิน , risk management , Finance&accounting , การเงินและการบัญชี , Financial And Accounting , การเงินและบัญชี , จัดทำประกันภัย , จัดหาเงินทุน , บัญชีบริหาร , การจัดการทางการเงิน , จัดทำงบประมาณ , ภาษีอากร , งบประมาณ , บัญชีการเงิน , Budget Management , วางแผนการเงิน , วิเคราะห์งบการเงิน , วิเคราะห์งบประมาณ , Costing And Budget Planning , วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน , Finance , งบกำไรขาดทุน , บัญชีภาษีอากร , บัญชีแยกประเภท , บัญชีลูกหนี้ , รายรับรายจ่าย , การเงิน , Financial Report , รายงานการเงิน , วิเคราะห์ความเสี่ยง , ระบบบัญชี , บริหารงานบัญชี , ควบคุมบัญชี , วางแผนงบประมาณ , งบการเงิน , บัญชี , Financial Planning , บัญชีงบประมาณ , บริหารบัญชี , แบบจำลองทางการเงิน , Finance Planning , ควบคุมงบประมาณ , บริหารการเงิน , Accounting , Tax , Vat , ประเมินผล , การประเมินผล , วิเคราะห์การเงิน , Managerial Accounting , Risk Analysis , Cash Management , ปิดงบการเงิน , บริหารเงิน , บัญชีรับ , บัญชีจ่าย , Tax Accounting , Financial Forecasting , Financial Control , ควบคุมด้านการเงิน , ควบคุมการเงิน , เงินทุน , ข้อมูลงบการเงิน , วิเคราะห์ทางการเงิน , Financial Analysis , Financial Planning And Analysis , Business Control , Inventory Management , การบัญชีและการเงิน , ควบคุม Cost