หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

05/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้อำนวยการพัฒนาธุรกิจ (อสังหาริมทรัพย์) ประจำ สนง.ใหญ่สีลม

Business Development Director
บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
การก่อสร้าง/การตกแต่ง , อสังหาริมทรัพย์
กทม. (บางรัก)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

วัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน (Job Purpose)

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาโครงการ คัดกรองที่ดิน ศึกษา วิจัย และมองหาช่องทางการลงทุนทางอสังหาริมทรัพย์ที่มีความเป็นไปได้

- เพื่อกำหนดกลยุทธ์ และวางแผนให้การดำเนินงาน เป็นไปอย่างราบรื่น และประสบความสำเร็จตามเป้าที่วางไว้

หน้าที่ความรับผิดชอบ (Key Responsibilities/Key Activities)

1. ติดตามข่าวสารด้านอสังหาริมทรัพย์ แนวโน้มความต้องการของผู้บริโภค หรือข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้องกับอสังหาริมทรัพย์ทั้งในกรุงเทพฯ และต่าง จังหวัด เพื่อนำข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์แนวโน้มต่างๆ ในการหาโอกาสหรือช่องว่างทางการตลาด นำเสนอผู้บริหารเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาโครงการและขยายผลิตภัณฑ์ให้แก่บริษัท

2. มองหาที่ดินหรือสินทรัพย์ ที่มีโอกาสทางธุรกิจและสร้างมูลค่าในอนาคต

3. วิจัยและสำรวจตลาด เพื่อนำข้อมูลมาวิเคราะห์ ประกอบการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ

4. ศึกษาความเป็นไปได้เบื้องต้นทั้งทางด้านกฏหมาย รูปแบบผลิตภัณฑ์ การเงิน และการตลาด

5. วางกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และตรวจสอบ เพื่อให้การดำเนินงานราบรื่นและบรรลุเป้าหมายตามแผนที่วางไว้

คุณสมบัติ

วุฒิการศึกษา ( Education Background )

1. เพศชาย/หญิง อายุ 37 ปีขึ้นไป
2. ปริญญาตรี - ปริญญาโท MBA , สถาปัตยกรรม,วิศวกรรม,การตลาด,เศรษฐศาสตร์ หรือที่เกี่ยวข้อง

ประสบการณ์การทำงาน (Professional Experiences) 

- มีประสบการณ์การทำงานด้านการพัฒนาธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ หรือที่เกี่ยวข้องไม่ต่ำกว่า 10 ปี

ความสามารถประจำตำแหน่ง (Key Competency)  

- สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี มีความเข้าใจในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ

- มีความสามารถในการนำเสนอ และเจรจาต่อรอง


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 10 - 20 ปี
สถานที่ : กทม. (บางรัก)
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือปริญญาโท
คณะ : บริหารธุรกิจ
สาขา : การตลาด
คณะ : เศรษฐศาสตร์
คณะ : สาขาที่เกี่ยวข้อง
เกี่ยวกับบริษัท

ผลิตผลงานที่มีคุณภาพ ตรงเวลา
เพื่อผลักดันให้ธุรกิจเติบโตอย่างมั่นคง
และสร้างคุณภาพชีวิตที่ดีแก่บุคลากร


บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
ประกอบธุรกิจทางด้านการให้บริการรับเหมาก่อสร้าง ครบวงจรและธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ โดยแบ่งสายงานหลักออกเป็น

1. งานวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องกลและอสังหาริมทรัพย์ เป็นธุรกิจด้านการออกแบบรับเหมาระบบไฟฟ้า ประปา และสุขาภิบาล
2. งานวิศวกรรมก่อสร้างทั่วไป

บริษัทฯ ของเราดำเนินงานมากว่า 20 ปี พร้อมกับอีกความภาคภูมิใจในโครงการของการบินไทย จำกัด (มหาชน) ณ สนามบินสุวรรณภูมิ โครงการริเวอร์ไซด์ การ์เด้นท์มารีน่า, โครงการ Plaza Athenee. โครงการ Emporium และอีกหลายโครงการ บริษัทฯจังต้องการรุ่นใหม่ไฟแรง ที่มีใจรักการทำงาน รักความก้าวหน้า มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ กระตือรือร้น ร่วมเป็นส่วนหนึ่งที่จะพัฒนาและก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับองค์กร ดังนี้

 
ชื่อผู้ติดต่อ : Ms. Walaikon Boonkerd (Sai)
ที่อยู่ : 28-30 Floor, ITF tower, 140/66-67 Silom Road, Kwang Suriyawong ,Khet Bangrak, Bangkok 10500
โทรศัพท์ : 0-2615-6100 Ext.6192
โทรสาร : 0-2615-6100 Ext.2003
โฮมเพจ : http://www.emc.co.th
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)