หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

21/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญด้านผลิตภัณฑ์ (เครื่องมือแพทย์)

Product Specialist (Medical Device)
ด่วนมาก!
บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (มีนบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ส่งเสริมการขายสินค้าเครื่องตัดจี้ด้วยไฟฟ้า, เตียงผ่าตัด, โคมไฟผ่าตัด โดยจัดทำ Spec สินค้า
 • เปรียบเทียบคู่แข่งขัน /ทำเอกสารจุดแข็งหรือจุดขายของสินค้า
 • สอนผู้แทนขายรายใหม่ และเก่า ให้มีความรู้ในสินค้าเพื่อการขาย
 • Presentation Products, เข้าเคส, เดินทางช่วยสนับสนุนการขายของผู้แทน, ออกบูธ, เข้า Workshop เป็นต้น
 • งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ

 • เพศชาย/หญิง
 • การการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้องเท่านั้น
 • มีทักษะในการสื่อสารและการนำเสนอข้อมูลที่ดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
 • ผู้มีประสบการณ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

การปฎิบัติงาน : วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

ติดต่อสอบถามคุณนิฎฐา (ต่าย) ฝ่ายบุคคล

โทร.089-921-4118 Line : 2516taii

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 0 - 5 ปี
สถานที่ : กทม. (มีนบุรี)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา : สรีรวิทยา
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
คณะ : สหเวชศาสตร์
สาขา : เทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
คณะ : สหเวชศาสตร์
สาขา : กายภาพบำบัด
คณะ : วิทยาศาสตร์
สาขา : วิศวกรรมชีวการแพทย์
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : วิทยาปฏิบัติการทางการแพทย์
สวัสดิการ
 • กองทุนเงินทดแทน
 • ค่าคอมมิชชั่น, Incentive เฉพาะตำแหน่งผู้แทนขาย
 • ค่าตำแหน่ง, ค่าที่พัก และค่าโทรศัพท์ เฉพาะตำแหน่งที่เกี่ยวข้อง
 • ค่าล่วงเวลา
 • ตรวจสุขภาพก่อนเริ่มงาน
 • ประกันกลุ่ม
 • ประกันสังคม
 • ปรับเงินเดือนประจำปี/โบนัส
 • วันหยุดนักขัตฤกษ์ 14 วัน, ลากิจ 3 วัน และลาพักร้อนสูงสุด 12 วัน
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
เกี่ยวกับบริษัท
นำเข้าและส่งออก ให้บริการติดตั้งและซ่อมแซม จัดจำหน่ายเครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์ทางการแพทย์พร้อมทั้งอะไหล่ของเครื่องดังกล่าว นำเข้าและส่งออกให้บริการติดตั้งซ่อมแซมอุปกรณ์ของระบบแก๊สทางการแพทย์ เครื่องผลิตสุญญากาศทางการแพทย์ ชุดเครื่องกรองเชื้อโรคทางการแพทย์ 
ชื่อผู้ติดต่อ : คุณนิฎฐา พิมพิสาร
ที่อยู่ : 29/8 Samwa Road, Minburi District, Bangkok 10510
โทรศัพท์ : 089-921-4118, 0-2918-6451 ต่อ 109
โทรสาร : 0-2918-6452
โฮมเพจ : http://www.smjip.com
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท เอส.เอ็ม.เจ.อินเตอร์โพรดักส์ จำกัด