หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

12/11/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์และการขาย

Product Specialist & Sale
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (ห้วยขวาง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • ตรวจสอบ วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่และผลิตภัณฑ์ใหม่
 • พัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ทีมฝ่ายผลิต
 • แนะนำและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า
 • วิเคราะห์แนวโน้มความต้องการด้านผลิตภัณฑ์ของกลุ่มลูกค้า
 • ดำเนินการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • สนับสนุนงานขายและผลักดันผลิตภัณฑ์ตามที่ได้รับมอบหมาย
 • แก้ไขปัญหาการใช้งานผลิตภัณฑ์ของลูกค้า
คุณสมบัติ
 • อายุ 23 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในตำแหน่งงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานการบริการ

  ทักษะความสามารถที่จำเป็น :
  • บุคลิกดี รักงานบริการ มีความอดทน และมีทัศนคติที่ดี
  • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
  • มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
  • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
  • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
  • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถ พูด เขียน สื่อสาร ได้

   

  คุณสมบัติพื้นฐาน
  ประเภทของงาน : งานประจำ
  จำนวน : ไม่ระบุ
  เพศ : ไม่ระบุ
  เงินเดือน(บาท) : ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
  ประสบการณ์ : 2 - 8 ปี
  สถานที่ : กทม. (ห้วยขวาง)
  การศึกษา : ปริญญาตรี
  คณะ : เทคนิคการแพทย์
  สาขา : เทคนิคการแพทย์
  คณะ : สหเวชศาสตร์
  สาขา : เทคนิคการแพทย์
  สวัสดิการ
  • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
  • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
  • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
  • ประกันสังคม
  • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
  • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
  เกี่ยวกับบริษัท
  บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด (i+MED) เป็นผู้นำที่ดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Bio-Medical Business) ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจวินิจฉัย (in-vitro diagnostics), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Healthcare) โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตามหลักการผลิตที่ดี(GMP) และ ISO 13485 ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพื่อดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้ 
  ที่อยู่ : 240 อาคาร อโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2,240/41 ชั้นที่ 1,20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
  โทรศัพท์ : 0-2692-5244
  โทรสาร : 0-2692-5245
  โฮมเพจ : http://www.imed.co.th/index.htm