หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์

Product Specialist
บริษัท เครื่องมือแพทย์ (ประเทศไทย) จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กทม. (พระโขนง)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. ให้ความรู้เกี่ยวกับสินค้ากับผู้แทนขาย

2. จัดทำ Spec ของสินค้า

3. จัดประชุมวิชาการร่วมกับฝ่ายขาย/Wokshop เพื่อการส่งเสริมการขาย

4. สาธิตการใช้งานสินค้าและแนะนำวิธีการใช้งาน ให้กับแพทย์ในการผ่าตัดจริง

5. ให้คำปรึกษา แนะนำ และแก้ไขปัญหาต่างๆ เกี่ยวกับการใช้งานสินค้า

6. รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับบริษัทและสินค้าสำหรับประกอบการนำเสนอขาย

ฯลฯ


คุณสมบัติ

1.  เพศ ชาย/หญิง

2.  อายุตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไป

3.  จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิทยาศาสตร์, อุปกรณ์การแพทย์, เทคนิคการแพทย์, กายภาพบำบัด,
     หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง
4.  หากมีความรู้ด้านเครื่องมือแพทย์และมีประสบการณ์ด้านการขายจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
5.  สามารถเขียน – อ่าน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี
6.  บุคลิกภาพดี รักงานบริการ มีความอดทนสูงและมีทัศนคติดี
7.  สามารถทำงานในเวลาที่ยืดหยุ่นได้
8.  มีรถยนต์เป็นของตนเอง และสามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้ 

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ, งานอิสระ
จำนวน : 2 อัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 30,000 - 50,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 2 - 3 ปี
สถานที่ : กทม. (พระโขนง)
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
คณะ : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สาขา : วิทยาศาสตร์การแพทย์
สวัสดิการ
  • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
  • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
  • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
  • ค่าโทรศัพท์
  • ประกันสังคม
  • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
เป็นบริษัทฯ นำเข้า-จัดจำหน่ายเครื่องมือทางการแพทย์และอุปกรณ์การแพทย์ ฯลฯ 
ชื่อผู้ติดต่อ : น.ส.กนกวรรณ เอ้งฉ้วน
ที่อยู่ : 176/9 ซ.สุขุมวิท 64 แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์ : 0-2741-5540, 0-2311-1371-6 ต่อ 103
โทรสาร : 0-2741-4893
โฮมเพจ :