หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้แทนขาย (ทุกภาค)

Sales Representative
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
กรุงเทพและปริมณฑล
หน้าที่และความรับผิดชอบ
 • วางแผนงาน กระตุ้นยอดขาย และวิเคราะห์แผนการตลาดร่วมกับทีมงาน
 • แนะนำผลิตภัณฑ์และนำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
 • นำเสนอผลิตภัณฑ์ ดำเนินการผลักดันผลิตภัณฑ์เข้าสู่ตลาด
 • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้า
 • เข้าพบให้บริการข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าอย่างต่อเนื่อง
คุณสมบัติ
 • อายุ 25 ปี ขึ้นไป
 • วุฒิการศึกษาปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์
 • มีประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 2 ปี
 • หากมีประสบการณ์ในการเข้านำเสนอขายงานในสถานพยาบาลขนาดใหญ่จะพิจารณาเป็นพิเศษ
 • รักในงานขายและการบริการ

ทักษะความสามารถที่จำเป็น :

 • บุคลิกดี รักงานบริการ มีความอดทน และมีทัศนคติที่ดี
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีวุฒิภาวะทางอารมณ์สูง
 • มีความกระตือรือร้น ทันโลก ใฝ่หาความรู้ใหม่อยู่เสมอ
 • มีความสามารถในการศึกษาและจัดการข้อมูล วิเคราะห์ปัญหาและสรุปเหตุผล
 • มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ได้เป็นอย่างดี
 • มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ สามารถ พูด เขียน สื่อสาร ได้
 • มีรถยนต์ส่วนตัว และมีใบขับขี่รถยนต์ 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ไม่ระบุ
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 4 ปี
สถานที่ : กรุงเทพและปริมณฑล
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : เทคนิคการแพทย์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
คณะ : สหเวชศาสตร์
สาขา : เทคนิคการแพทย์
สวัสดิการ
 • กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าเสื่อมยานพาหนะ
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • มีเวลาการทำงานที่ยืดหยุ่น
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด (i+MED) เป็นผู้นำที่ดำเนินกิจการด้านเทคโนโลยีชีวการแพทย์ (Bio-Medical Business) ของประเทศไทย โดยมีผลิตภัณฑ์ด้านชุดตรวจวินิจฉัย (in-vitro diagnostics), ชีววิทยาศาสตร์ (Life Sciences) และผลิตภัณฑ์ดูแลสุขภาพ (Healthcare) โดยมีโรงงานผลิตตั้งอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ที่ได้รับการรับรองมาตรฐานสากล ตามหลักการผลิตที่ดี(GMP) และ ISO 13485 ปัจจุบันบริษัทฯ กำลังขยายกิจการเพื่อดำเนินการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ จึงต้องการหาผู้ร่วมงานที่มีความรู้ความสามารถ ในตำแหน่งงานต่างๆ ดังนี้ 
ที่อยู่ : 240 อาคาร อโยธยา ทาวเวอร์ ห้องเลขที่ 240/2,240/41 ชั้นที่ 1,20 ถนน รัชดาภิเษก แขวง ห้วยขวาง เขต ห้วยขวาง กรุงเทพมหานคร 10310
โทรศัพท์ : 08-9893-4015
โทรสาร : 0-2692-5246
โฮมเพจ : http://www.imed.co.th/index.htm
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด