หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

20/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้แทนขาย (เขตภาคตะวันออก) - รับผู้ที่มีประสบการณ์ตรงทางด้านงานขายที่เกี่ยวข้องกับเครื่องมือแพทย์เท่านั้น!!!!

ด่วนมาก!
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
ยา/เภสัชกรรม
จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
หน้าที่และความรับผิดชอบ
รับผิดชอบต่อการบรรลุเป้าหมายยอดขายของตนเองและของทีม โดยวางแผนปฏิบัติการการขาย การส่งเสริมการขาย การเข้าถึงลูกค้า และการบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด ให้กับลูกค้า และสร้างผลตอบแทนสูงสุดให้กับบริษัท
คุณสมบัติ
ผู้ที่มีประสบการณ์ตรงด้านงานขายเครื่องมือแพทย์และเกี่ยวกับเครื่องมือ Ortho จะพิจารณาเป็นพิเศษ!!!!

การส่งเสริมการขายและการขาย

1. มีการวางแผนการขายในแต่ละช่วงเวลา ตามแผนกลยุทธ์ของฝ่ายขาย
2. ประสานงานเรื่อง Order งานเอกสารขาย และการส่งมอบสินค้า กับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง
3. การวางแผนและการนำเสนอสินค้าใหม่
4. การดำเนินกิจกรรมการขาย กิจกรรมส่งเสริมการขายเพื่อทำให้ยอดขายถึงเป้า
5. การประมาณการยอดขาย
6. การติดตามหนี้และการเก็บเงิน

การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า


1. สำรวจการขายและการตลาดของสินค้าคู่แข่ง
2. แสวงหาโอกาสในการเพิ่มช่องทางการขาย เพื่อเพิ่มยอดขาย
3. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า
4. ประสานงาน และแก้ปัญหาความบกพร่องต่างๆ อย่างใส่ใจ และรวดเร็ว

การติดตามหนี้ กระตุ้นยอดขายและการกำหนดกฎเกณฑ์เงื่อนไขการค้า


1. รับผิดชอบ และบริหารการเก็บเงิน ติดตามหนี้ เพื่อรักษาเป้าหมายยอดขายของตนเอง
2. การเจรจาต่อรอง
3. การวิเคราะห์ ป้องกันความเสี่ยง การกำหนดเงื่อนไขการค้า ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท

การรายงานการขาย และการนำเสนอข้อมูล

1. รายงานผลการทำงานของตนเอง และคู่แข่ง
2. วางแผน ติดตาม สำรวจ สรุป รายงานผลการปฏิบัติงานของตน
3. นำเสนอแนวทางและไอเดียใหม่ๆ

พื้นที่ปฏิบัติงาน: จันทบุรี ตราด ระยอง สระแก้ว ปราจีนบุรี นครนายก

รายได้รวมเฉลี่ย 55,000-100,000 บาท/เดือน (ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับผลความสำเร็จของการปฏิบัติงาน)


สนใจยื่นหลักฐานการสมัครงาน หรือส่งหลักฐานการสมัครงาน ได้ที่:

บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด
111 ซอยรามคำแหง 118 แยก 47 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์: 02-735-3481-6 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : ไม่ระบุ
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : สามารถเจรจาต่อรองได้
ประสบการณ์ : 2 - 10 ปี
สถานที่ : จันทบุรี, ตราด, ปราจีนบุรี, ระยอง, สระแก้ว
การศึกษา : ปริญญาตรีหรือสูงกว่า
เกี่ยวกับบริษัท
บริษัท เอ็ม ดี ซี (ประเทศไทย) จำกัด เป็นผู้แทนจำหน่ายอุปกรณ์และเครื่องมือแพทย์ เครื่องมือผ่าตัด และเครื่องมือกระดูก จากต่างประเทศ จำหน่ายให้กับโรงพยาบาลทั่วประเทศ เป็นบริษัทที่มีความมั่นคง และก่อตั้งมายาวนานกว่า 30 ปี ความประสงค์จะรับสมัครบุคลากรเพื่อรองรับการขยายงานดังนี้  
 
ชื่อผู้ติดต่อ : ฝ่ายบุคคลและธุรการ
ที่อยู่ : 111 ซ.รามคำแหง 118 แยก 47 แขวงสะพานสูง เขตสะพานสูง กรุงเทพฯ 10240
โทรศัพท์ : 02-735-2481-6
โทรสาร : 0-2374-8169, 0-2374-2421
โฮมเพจ : http://www.mdcthailand.com