หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

14/02/2563
งาน หางาน สมัครงาน

ผู้แทนยา

Drug representative
บริษัท คลาวด์ เมดิคอล จำกัด (สำนักงานใหญ่)
สุขภาพ/โรงพยาบาล
เชียงใหม่และภาคเหนือ
หน้าที่และความรับผิดชอบ
วางแผนการขาย ควบคุมและกระตุ้นยอดขาย สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด
วางแผนการหาลูกค้ารายใหม่ กำหนดแนวทางการดูแลลูกค้า สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า

คุณสมบัติ
เพศชาย หรือหญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป
วุฒิปริญญาตรี ทุกสาขา
สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Microsoft Office (Excel, Word) เป็นต้น
มีทักษะการสื่อสารที่ดี การนำเสนอข้อมูลที่ดี โดยเฉพาะการพูด และการฟัง
มีไหวพริบ และทักษะในการแก้ไขปัญหาเป็นอย่างดี และมีมนุษย์สัมพันธ์ดี
มีความกระตือรือร้น และเชื่อมั่นในศักยภาพของตนเอง และชอบความท้าทายในการทำงาน

 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : หลายอัตรา
เพศ : ชาย/หญิง
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 25,000 บาท/เดือน  + Commission
ประสบการณ์ : 0 ปี
สถานที่ : เชียงใหม่และภาคเหนือ
การศึกษา : ปริญญาตรี
คณะ : การจัดการ
สวัสดิการ
  • ตามตกลง
เกี่ยวกับบริษัท
ที่อยู่ : 169/14 หมู่บ้าน สายสีสแควร์ หมู่ 7 ตำบลกระทุ่มล้ม อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73220
โทรศัพท์ : 082-732-9999
โฮมเพจ :