หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

10/12/2562
งาน หางาน สมัครงาน

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

Human Resources Officer
ด่วนมาก!
เรซูเม่ภาษาอังกฤษจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ
โรงเรียนสอนภาษาโค้ชชิ่งอิงลิช
การศึกษา
กทม. (ภาษีเจริญ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ

 • ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายภายในบริษัท
 • จัดซื้อจัดจ้างอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสำนักงาน
 • จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี
 • ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน,ประกันสังคม, ภงด1/91 ประกันสุขภาพของครูชาวต่างชาติ ฯลฯ
 • ดูแลกระบวนการรับสมัครพนักงานใหม่ จัดหาพนักงานให้ตรงกับความต้องการของบริษัท
 • ประสานงานกับทุกหน่วยงานภายในบริษัทฯ
 • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ
 • อายุ ไม่เกิน 40 ปี
 • จบการศึกษาขั้นต่ำ ปวส - ปริญญาตรี
 • มีประสบการณ์ด้านธุรการบัญชี/หรือธุรการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์อย่างน้อย 1 ปี
 • มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ Word / Excel ได้เป็นอย่างดี
 • สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้บ้างในระดับพอใช้
 • มีทักษะในการพิมพ์คอมพิวเตอร์ ไทย-อังกฤษ ได้ดี
 • ขยัน,ซื่อสัตย์, มีความกระตือรือร้นและมีความรับผิดชอบงานสูง
 • มีมนุษยสัมพันธ์ดี, มีทัศนคติดี, พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 3 อัตรา
เพศ : หญิง
เงินเดือน(บาท) : 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 1 - 2 ปี
สถานที่ : กทม. (ภาษีเจริญ)
การศึกษา : ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือปริญญาตรี
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ทำงานสัปดาห์ละ 5 วัน
 • ประกันสังคม
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
เกี่ยวกับบริษัท
 Coaching English เป็นสถาบันสอนภาษาที่ฝึกให้ผู้เรียน มีความกล้าและมั่นในการพูดภาษาอังกฤษต่อหน้าชุมชน โดยเน้นการสร้างประโยคที่ถูกต้อง การใช้คำศัพท์ที่เกี่ยวข้องกับเนื้อเรื่อง และการออกเสียงตามหลักของ Phonetic โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียน ได้พัฒนาทักษะด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้มีสำเนียงเหมือนหรือใกล้เคียงกับเจ้าของภาษาอย่างเป็นธรรมชาติ 
ซึ่งนอกจาก Coaching English Studio ศูนย์การค้าซีคอน บางแคแล้วนั้น เรายังมีสำนักงานใหญ่ซึ่งก่อตั้งมานานร่วม 10 ปี โดยทำหน้าที่ในการจัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษทั้งระบบ ทั้งหลักสูตรภาษาอังกฤษในโรงเรียน และโครงการแคมป์ภาษาอังกฤษทั้งในระหว่างภารเรียน และช่วงปิดภาคเรียน
Coaching English พร้อมให้คำปรึกษาสำหรับผู้ที่สนใจรวมไปถึงสถานศึกษาหรือองค์กรต่างๆ ที่สนใจในการเรียนรู้ภาษาอังกฤษแบบเข้มข้น ด้วยเนื้อหากระบวนการเรียนที่น่าสนใจ ไม่จำเจ และสอดแทรกกิจกรรมที่หลากหลายโดยครูเจ้าของภาษา เพื่อการใช้ภาษาอังกฤษที่ถูกต้องและเป็นธรรมชาติในการสนทนา มุ่งเสริมสร้างพื้นฐานที่ดีในการใช้ภาษาอังกฤษต่อไปในอนาคต
 
ที่อยู่ : 149 ถนนพุทธมณฑลสาย 1 แขวงบางด้วน เขตภาษีเจริญ กรุงเทพฯ 10160
โทรศัพท์ : 086-316-7800
โทรสาร : 0-2454-6734
โฮมเพจ :