หางานง่ายจาก App
ที่เร็วและดีกว่าเว็บ!

25/08/2563
งาน หางาน สมัครงาน

พนักงานขับรถส่งของ

บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (ขอนแก่น) จำกัด
ค้าขายปลีก/ค้าขายส่ง
นครราชสีมา
หน้าที่และความรับผิดชอบ

*ตรวจรับ-ตรวจสอบ และจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง (สินค้าเข้าใหม่ประจำวัน)

*ตรวจสอบสินค้าคงคลัง

*รับผิดชอบสินค้าของบริษัท ระหว่างการขนส่งให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์

*ดูแลความสะอาดบริเวณหน้าร้าน และพื้นที่จัดวางสินค้าสำหรับวางสินค้า

*ดูแล รักษา บำรุง ทำความสะอาดรถขนส่งสินค้า

*วิ่งส่งสินค้าหลักในจังหวัดนครราชสีมา


คุณสมบัติ

*อายุ 25-40 ปี เพศชาย

*วุฒิการศึกษา มัธยมศักษาปีที่ 6 ขึ้นไป

*มีความรับผิดชอบ , ขยัน , อดทน , มีไหวพริบดี

*สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่นได้

*ปฎิบัตตามระเบียบ ข้อกำหนดของบรษัท ได้ดี


 

คุณสมบัติพื้นฐาน
ประเภทของงาน : งานประจำ
จำนวน : 1 อัตรา
เพศ : ชาย
เงินเดือน(บาท) : 10,000 - 15,000 บาท/เดือน
ประสบการณ์ : 0 - 2 ปี
สถานที่ : นครราชสีมา
การศึกษา : มัธยมศึกษา
สวัสดิการ
 • การฝึกอบรมและพัฒนาพนักงาน
 • ค่าที่พัก (ต่างจังหวัด)
 • ค่าน้ำมันรถ, ค่าเดินทาง
 • ค่ายินดีมงคลสมรส
 • ค่าอนุโมทนาอุปสมบท 
 • ค่าเบี้ยเลี้ยง 
 • ค่าโทรศัพท์
 • ประกันสังคม
 • ประกันอุบัติเหตุ
 • ลาบวช
 • เครื่องแบบพนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม
 • เงินช่วยเหลือฌาปนกิจ
 • เที่ยวประจำปี หรือเลี้ยงประจำปี
 • เบี้ยขยัน, ค่าตอบแทนพิเศษ
 • โบนัสตามผลงาน/ผลประกอบการ
 • โบนัสประจำปี 1 เดือน
เกี่ยวกับบริษัท
บจก.คิงส์ ออฟ วาล์ว (ขอนแก่น) เป็นบริษัท ในเครือ บจก.คิงส์ ออฟ วาล์ว (นครราชสีมา) ก่อตั้ง ตั้งแต่ปี 2547 ซึ่งเป็นตัวแทน จำหน่ายสินค้า ยี่ห้อ PARKER , PISCO และอื่นๆ จำหน่ายสินค้า นิวเมติกส์ และไฮโดรลิค เนื่องจากบริษัท มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง และลูกค้าที่เพิ่มมากขึ้น จึงต้องการบุคคลากร ที่เพียงพอต่อความต้องการ ในปัจจุบัน และอนาคต ทั้งในเขตพื้นที่ ขอนแก่น , นครราชสีมา , จังหวัดอื่นๆ ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ , รวมถึง พื้นที่ จังหวัดปราจีนบุรี และสระแก้ว 
 
ชื่อผู้ติดต่อ : สุจิตรา เตชะผลประสิทธิ์
ที่อยู่ : 799/141-142 หมู่ที่ 13 ถนนสุรนารายณ์ ตำบลจอหอ เมืองนครราชสีมา นครราชสีมา 30310
โทรศัพท์ : 095-947-3393
โทรสาร : 044-371-083
โฮมเพจ :
แสดงตำแหน่งอื่นใน บริษัท คิงส์ ออฟ วาล์ว (ขอนแก่น) จำกัด